Evrende ilk ışık ne zaman ortaya çıktı…? (When did the first light appeared in the Universe?)

 history-bigbang

Evrenin  şişmesi Temsili).

(Kaynak: grandunificationtheory.com/universetoday.com)

Bu  sorunun  cevabını  Fraser  Cain,  universetoday.com’da  4  Ekim  2016  tarihinde verdi…

Cain’e  göre, ışık  Evreni incelemede çok  önemli  bir  araç  sağlamakta… Işığın  hızı  saniyede  sadece  300 000  kilometre  kadar  olduğundan, uzaktaki gök  csimlerine  bakıldığında,zamanda-bir  anlamda- geriye  gidilmekte…!  Güneşin  bile,  sekiz  dakika  kadar  önceki  durumunu  görmekteyiz…

Aynı  şekilde, Betelgeuse  yıldızının 642  yıl  önceki, Andromeda  gökadasının  da  2.5  milyon  yıl  önceki halini  görmekteyiz…

Evren  sürekli  olarak  şişmekte  olduğundan, Evren, başlangıç  aşamasında bugün olduğundan  daha  sıcak  ve  yoğundu… Büyük  Patlamadan (Big  Bang)  hemen  sonra, Evren  bir  proton,  nötron  ve  elektron  çorbası  halindeydi…!

Evren  bir  miktar  şişip (inflation) soğuduktan  sonra, Evrenin sıcaklığı  ve  yoğunluğu Güneşin çekirdeğindeki  sıcaklık  ve  yoğunluk  seviyesine  azaldı… İyonize hidrojen  atomlarının oluşabileceği  kadar  soğudu…Bu  basınç  ve  sıcaklık  sevyesinde hidrojen helyum  ve  diğer daha  ağır  elementlere dönüşmeye  başladı…

Evrende elementlerin  bugünkü  oranına  bakarak, (%74  Hidrojen, %25 Helyum  ve  %1 diğerleri) Evrenin  bir  yıldız  ortamını  ne  kadar  süreyle  sürdürdüğünü anlamak  mümkün  oluyor…

Bu  süre  sadece  17  dakika…!  Büyük  Patlamayı  takip  eden üçüncü dakikadan yirminci  dakikaya  kadar…!

Füzyon  süreci gama  radyasyonu fotonlarını  yaratır… Güneşin  merkezinde  ortaya  çıkan  bu  fotonlar atomdan atoma sekerek, Güneşin  çekirdeğinden  daha  üst  katmanlara  doğru  uzaklaşır…Sononda Güneşten  uzaya  kaçar…

Bilim  insanları  fotonun  bu  kaçma  girişiminin  binlerce  yıl  alacağını   hesaplıyor… Evrenin  erken döneminde  her  yer  Güneşti…! Fotonların  kaçacağı  bir  uzay yoktu…!

Evren  şişmeye  devam  etti…Büyük  Patlamadan birkaç yüzbin  yıl  sonra Evren hidroje  ve  helyum  atomlarının serbest  elektronları  yakalayarak, nötr  atomları  oluşturmasını  mümkün  kılacak  kadar  soğudu…

Büyük  Patlamadan 240 000-300 000  yıl  sonra  ortaya  çıkan  ve   (  “Birleşme  Dönemi” (Era  of  Combination)  olarak  adlandırılan   bu  devre, Evrende  ışığın  ilk  olarak  doğduğu  devreydi…! Kozmik  Artalan  Radyasyonu’nın (Cosmic Microwave  Background)…

Evrenin  13.82  milyar  yıldan  beri  şişmesi  sebebiyle, bu  erken  dönem  fotonları, “motötesi  ve  görünür  ışıktan  spektrumun mirodalga  ucuna  doğru kızıla  kaydı” (red  shift)…  

Işığın  ilk  olarak ışımasından  sonra, Evrende  yıldızlar  veya  gökadalar  yoktu…Sadece, çok  miktarda  bu  ilkel (promordial)  maddeler  mevcuttu…Bu  “karanlık dönemde”  Evrenin  sıcaklığı 4000 Kelvin  kadardı…Bugünlerde  sadece  2.7  Kelvin  kadar…!

Karanlık  Dönemin  sonunda, kısaca, 150  milyon  yıl  sonra  bu  sıcaklık 60  Kelvin  kadardı…

 Takibeden  850  milyon  yıl  süresince bu  elementler saf  hidrojen  ve  helyumdan  oluşan yıldızları  oluşturdu…Güneşten yüzlerce defa  daha   büyük  olabilen  bu  yıldızlar “Population III” yıldızları  olarak  da  adlandırılan  ilk  yıldızlardı… Bilim  insanları  bu  yıldızların  Büyü Patlamadan  560  milyon  yıl  sonra oluştuğunu  hesaplıyor…

Bu  ilk  yıldızlar  süpernova  olarak  patladı…Daha  sonra, daha  büyük  kütleli  yıldızlar  oluştu… O  yıldızlar  da  patladı…!

Peşpeşe  patlayan  yıldızların  Evreni aydınlattığı  bu  dönem “Reionization”  olarak  adlandırıldı. Bu  dönemde  Evren  sıcak  bir  plazma halindeydi…

Oksijen  gibi  ağır  elementlerin  sentezi yıldızların  merkezinde  tetiklenen  füzyon  reaksiyonu  ile  mümkün  olabildi… Güneş  Sistemi süpernova  patamalarının,  uzun  bir  süreçte,   bölgeyi ağır  elemetntlerle  doldurmasıyla  mümkün  olabildi…

Üyük  Patlamadan 10  milyon  yıl  sonra Evrenin  sıcaklığı 100 santigrad  derece  kadardı… Bu  sıcaklık, yedi  milyon  yıl  sonra sıfır  santigrad  dereceye  düştü…

Evren  sadece 10  milyon  yıl  yaşındayken, ilkel  yaşam  Evrende  ortaya  çıkmış  olabilir… Fizikçi Avi  Loeb  bunu  ileri  sürdü…

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

 

http://www.universetoday.com/131809/first-light-universe/#