Gökadalar da  doğar…! ( Giant galaxy being born…!)

spiderweb-galaxy-nrao

Örümcekağı  Gökadası (10  milyar  yıl  önceki görüntüsü; temsili).

(Kaynak: ESO/ M. Kornmesser/ NRAO/earthsky.org)

Earthsky.org’sa 4 Aralık  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, astronomlar,  yeni doğmakta  olan  bir   gökadayı  belirledi…!

Samanyolu  Gökadasının  üç  katı  büyüklükte  olan  “Örümcekağı  Gökadası” (Spiderweb  Galaxy;  MRC1138-262 ) bir  “ön-gökadalar” (protogalaxy) içinde  gelişmekte…

“Ulusal Radyo  Astronomi  Gözlemevi”nde  ( The National Radio Astronomy Observatory; NROA)  gerçekleştirilen  bu keşifte,  bu  gökadanın  çok  yoğun  bir  moleküler  gaz  “çorbası”  içinde gelişmekte  olduğu  belirlendi…

İspanya’daki Astrobiyoloji  Merkezinden (Center for Astrobiology)   Bjorn Emonts  tarafından  yönetilen  bir  ekip  tarafından  gerçekleştirilen  bu çalışmada, yakın  uzayda  belirlenen  gökada  birleşmelerinden  farklı  olarak, bu  gökadanın  “soğuk  gaz  çorbası”ndan  beslendiği  belirlendi…

Gözlenen  moleküler  gazın  kütlesi  Güneşin  kütlesinin yüz  milyar  katı  kadar…!  Sıcaklığı  ise -220  santigrad  derece  kadar… (Bu  sıcaklık, termometre  ile  ölçülen  bir  sıcaklık  değil… Gazın  içindeki  atomların  kinetik  enerjilerinin  seviyesinden  hesaplanabilen   bir  sıcaklık…)

Araştırmacılara göre, gözlenen  bu  gaz  kütlesi  içindeki  yüksek karbon  monoksit   seviyesi (karbon  ve  oksijen),  onun  daha  önce  gerçekleşen  süpernova  patlamalarından  kaynaklanmakta…

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://earthsky.org/space/spiderweb-galaxy-radio-observations-cold-dense-gas

http://science.sciencemag.org/content/354/6316/1128