Sonunda…yıldızlar  da  “tozuttu”…! ( Astronomers watch star clusters spewing out dust…!)

galaxy-2-zw-40-dust

Yıldız  tozu  bulutu.

(Kaynak: S. M. Consiglio et al/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da   2  Aralık  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, astronomlar,   gökada  II Zw 40  içinde  bulunan  bazı  yıldızların  çok büyük  miktarda   toz  ürettiğini  belirledi…!

Araştırmacılara  göre, gökadalarda  mevcut olan  tozun  yıldızlar  tarafından oluşturulduğu  uzun  zamandır  ileri  sürülen  bir  teoriydi…

Gökadalardaki  bu  toz  gezegenlerin oluşumunda  anahtar  bir  komponenti  oluşturuyor…!

Kaliforniya Üniversitesinde  fizik  profesörü  olan  Jean  Turner  ve   ekibi  tarafından  incelenen,  33 milyon  ışık  yılı  uzaklıktaki  bu  sürekli-yıldız  üreten  gökadanın Şili’deki   “ALMA”  (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)   gözlemevi  kullanılarak   farklı  dalga  boylarında  gerçekleştirilen  gözlemlerinden     bu  “toz  üretimi”ni  belirlemek  mümkün  olabildi…

Araştırmacılara  göre,   astronomik  toz  çoğunlukla   karbon, silikon  ve   oksijenden  oluşmakta…

Samanyolu  gökadasındaki  toz  bulutları  çıplak  gözle  bile  gözlenebilmekte…!

Araştırmacılar, gerçekleştirilen  gözlemlerinde, gökada  içindeki  tozun  ikili  yıldız  kümeleri  etrafında  yoğunlaştığını  belirledi… Bu  tozu  yıldızlar  oluşturmaktaydı…!

Yıldızlar, merkezlerinde  gerçekleşen   nükleer  reaksiyonlar  sonunda  ortaya  çıkan, hidrojen  ve  helyumdan   daha  ağır  atomlu  maddeleri  gerçekleşen  patlamalarla  uzaya  yaymakta…

Ancak,  bu  teorik açıklama  daha  önce  gözlemlerle doğrulanamamıştı… Turner’in  ekibinin  gerçekleştirdiği  bu  gözlemler   bu  teorinin  gözlemle  desteklenmesi  oluyor…

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=6yLGeviU8FM

http://www.spacedaily.com/reports/UCLA_astronomers_watch_star_clusters_spewing_out_dust_999.html