İlk  astronomların  tabletleri  Dünyanın  dönüşündeki  yavaşlamaya  kanıt  oluşturdu…! ( Slowing of Earth’s spin revealed in ancient astronomers’  tablets…!)

earth-globe-xzx

Livescience.com’da  7 Aralık  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  yazıda, Dünyanın  eksenel  dönüş  hızındaki  yavaşlamasının  ilk  astronomların  kil tabletlerde  kayıtlı  veri  kullanılarak ölçülebildiği  duyuruldu…

Okyanusların  yol  açtığı  sürtünmenin  Dünyanın  eksenel  dönüş  hızını yavaşlattığı  bilinmekte…Ancak,  bu  yavaşlamanın  bilim  insanlarının  tahmin  ettiği  boyutta  gerçekleşmediği  anlaşıldı…

Araştırmacılar, Milattan  750  yıl  kadar  önce yazılmış  tabletlerdeki  veriyi  kullanarak  gerçekleştirdikleri  analizler  sonunda, bir  “Güneş  günü”nün (Dünyanın  ekseni  etrafında  bir  tam  dönme  süresi; solar  day) her  yüz  yıllık  dönemde 1.8  milisaniye  (saniyenin  binde  ikisine  yakın  bir  süre) kadar  uzadığını  belirledi…!

Daha  önce  gerçekleştirilen  ölçümlerde Dünyanın  eksenel  yavaşlamasının  yüz yıllık  dönemde 2.3  milisaniye  kadar  olduğu belirlenmişti…

Astronom  Leslie Morrison’a  göre ( Royal Greenwich Observatory ) ölçümlerdeki  bu  milisaniye-seviyesindeki  fark Dünyanın 12 000  yıl  önce  yaşadığı “buz  çağı”nın  Dünya  üzerinde  gerçekleştirdiği  değişimi  anlamak  açısından  önemli…!  Babillilerin (Babylonian) tuttukları  astronomi  kayıtlarının  da  ne  kadar  hassas  olduğunu  görmek  açısından  da  önemli…!

Bugünkü  Irak  bölgesinde  yaşamış  olan  bu  toplum, Milattan  720  yıl  kadar  önce, o  tarihte, diğer  kayıtların  yanında, astronomi  gözlemlerini  de, bu  kil tabletlere  “cuneiform”  yazı  sistemiyle   kaydetmekteydiler…

Arkeologlar, bu  tabletlerin  bir  kısmını  1800’lü  yıllarda keşfettiğinde, bu  yazı  dili çoktan  unutulmuştu… Bunların  okunabilmesi  yüzyıllar  aldı…

Bu  tabletlerde  kayıtlı  bilgilerin  bir  kısmı Güneş  tutulmalarıyla  ilgiliydi…!

Araştırmacılar, Güneş  tutulmalarıyla  ilgili  olarak, eski  Çin, Yunan  ve Arap  kayıtlarını  da  incelediler…

“Gelgit” zamanı  modelleriyle elde  edilen  (tahminlerle) sonuçlarla  tabletlerde kayıtlı veri  arasında yedi  saatlik  bir  zaman  farkı  görüldü…

Araştırmacılar,  bu  farkın bu  zaman  periyodu  içinde Dünyada  gerçekleşen   (jeolojik)  değişimden  kaynaklandığını  düşünmekte…

Araştırmacılara  göre, Dünya  “buz devri”ni  (buzulların  geri  çekilmesi) 12 000  yıl  önce  yaşasa  da, bu  kütle  değişimi  sebebiyle,  Dünyanın  yeni  şeklini  alması  zaman  aldı…

Dünya  şekil  değiştirirken (buz  patencisinde  olduğu  gibi) eksenel  dönme  hızı  da  değişti…

Araştırmacılar, 1750’li  yıllardan  beri  kaydı  tutulmuş  olan “yıldız  tutulmaları” (Ayın bir  yıldızı  örtmesi; occultation)  verisini  de  incelediler…

Araştırmacılar, binlerce  yıl  önce  gerçekleştirilmiş  kayıtların  bugünün  bilimine  ışık  tutmasına  ve katkıda  bulunmasına  dikkati  çekiyor…

 

 

Yararlanılan  Kaynak:

http://www.livescience.com/57118-earth-spin-slowdown-shown-in-ancient-tablets.html

 

%d blogcu bunu beğendi: