“Ay”…gerçekten  Dedemiz…mi ? ( How old  is the moon?    Scientists may  have finally know…!)

 super-moon-barboni

Space.com’da  11 Ocak 2017  tarihinde  yayımlanan  yazısında Mike Wall  böyle  söylüyor…!

Ayın Dünyadan  daha  yaşlı  olamayacağı  hususu, Theia  Gezegeni  Çarpma  Teorisi”  savunucuları  tarafından  uzun  zamandan  beri ileri  sürülmekteydi… (Theia, Dünyaya  çarparak  Ay’ın  doğmasına  sebep  olduğu  varsayılan  gezegen…)

Apollo  astronotları  tarafından  Ay’dan  getirilen  kaya  parçaları  üzerinde  gerçekleştirilen yeni  bir  çalışma  sonunda Ay’ın 4.51  milyar  yıl  yaşında  olduğu belirlendi… Yani,  Güneş  Sisteminin  oluşum  tarihinden 60  milyon yıl  daha  genç…! Bazı  teorilerde  Ay’ın  Güneş  Sisteminin  oluşumundan 150-200  milyon  yıl  sonra  oluştuğu da  ileri  sürülmekteydi…

UCLA’nın  “Earth, Planetary, and Space Sciences”  Departmanında  çalışan  Melanie Barboni’ye  göre, bu  yeni  araştırma  sonuçları  bu  konuda  sürmekte  olan  tartışmalara  bir  son  verdirebilir…

Araştırmacılar  Thea-Dünya  çarpışmasının  hangi  dönemde  gerçekleştiğini belirlemede güçlük  yaşamaktaydı…  Ay’dan  getirilen  kaya  parçaları ilk  oluştukları  durumu/yapıyı  koruyamamış  durumda… Ay  yüzeyinde  yaşadıkları  pek  çok  çarpmanın  izlerini  taşımakta…Kısaca, çarpma/çarpışma  sonunda  birbirine  yapışmış/kaynamış değişik  kaya  taneciklerinden  oluşmakta… Dünyadan  farklı  olarak, Ayın belirgin  bir  atmosferinin  mevcut  olmaması, Ay’a  yaklaşan göktaşlarının, hemen  hemen  hiçbir  engelle  karşılaşmadan, Ay  yüzeyine  ulaşabilmesini  mümkün  kılmakta… Bu  durum  da, geçmişte,  Ay  yüzeyinin  göktaşlarıyla  sürekli  olarak  dövülmesini  mümkün  kıldı… Ay  yüzeyindeki krater  bolluğu  bu  durumun  açık bir  göstergesi…!

Barboni’nin  de  dahil  olduğu  araştırma  grubu,  Ay  kayalarının  yaşını  belirlemek  yerine, bu  taşların içinde  mevcut  olan zirkon  mineralinin  yaşını  belirlemeye  yöneldi… Yerbilimcilere  göre,  zirkon minerali  bir  “zaman  kapsülü” niteliğinde…

Apollo 14  astronotları  tarafından getirilen  Ay  kayalarında  bulunan  zirkon  mineralinin radyometrik  (içindeki  uranyumun  kurşuna/hafnium’un  diğer  “daughter”  elementlere  dönüşme  oranı ) analizi   sonunda,  Ay’ın  oluşum  sürecinde  ortaya  çıkan  mağmanın  yaşı  belirlenebildi…!

Bu  yaş  4.51  milyar (+/-10  milyon)  olarak  belirlendi…

Kısaca Ay’ın  yaşı…!

Bilim   insanları  Güneş  Sisteminin   yaşının 4.53  milyar  yıl  kadar  olduğunu  hesaplıyor… Düyanın  yaşının  da, yaklaşık  bu  kadar  olabileceği  kabul  ediliyor… Dünyanın  yaşı  ne  olursa  olsun, mevcut  teorilere  göre, Ay’ın  Dünyadan  daha  genç  olması  zorunlu… Bu  sebeple, Ay’ın “Dedemiz”  olma  şansı yok…

Herne  kadar  Ay’a  “Dede”lik  ünvanı  yüzeyindeki  dağların  hilal  dönemindeki  (yaşlı  erkek  yüzü)  görüntüsü  sebep  olmuş  ise  de, bilimsel  yaş  tayininin  vardığı  sonuç  bu…

Yine  de,  çocuklarımızın / torunlarımızın  Ay’ı  “Dedemiz”  olarak  bilmelerinde  bir  sakınca  yok…değil  mi …?

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=WGTBJHFNywI

http://www.space.com/35291-moon-age-pinned-down.html

One thought on ““Ay”…gerçekten  Dedemiz…mi ? ( How old  is the moon?    Scientists may  have finally know…!)”

Yorumlar kapalı.

%d blogcu bunu beğendi: