Kargo uçağı  neden  düştü…? (  What caused the cargo plane accident…?)

 b744f_mycargo

Enkaz  mahalli.

Güncelleme: 24.01.2017

http://ukropnews24.com/the-plane-crash-in-kyrgyzstan-all-the-system-crashed-on-a-residential-building-boeing-was-serviceable/

Yukarıdaki  kaynakta, 24 Ocak 2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre,  Kaza  İnceleme  Heyeti  Başkanı  Leonid Kashirsky,  basına yaptığı açıklamada:  “All the system crashed on a residential building, “Boeing” was serviceable…” demiş… Kısaca, geçekleştirilen enkaz  ve  Uçuş  Bilgi  Kaydedici ön  incelemelerinde, uçakta  bir  yapı-sistem  arızası  belirlenmediğini, pilotların  sadece  bir  defa  iniş  teşebbüsünde  bulunduğunu, bu  kaza  incelemesinin  4-6  ay  kadar  sürebileceğini  söylemiş…

………………………………………………………………………………………………………………………..

Bir  Havayolu  Taşımacısı  Firmamızın Boeing 747  tipi kargo  uçağı, 16 Ocak  2017  tarihinde Kırgızistan’ın  Bişkek  şehri  yakınındaki  Manas  Hava  Alanı  yakınında  düştü… Uçakta  bulunan  dört kişilik  ekibe  ilave  olarak, kaza  bölgesinde  bulunan bir  köyde  yaşayan,  onyedisi  çocuk, 34  kişi  de  hayatını  kaybetti…

Bu  kazadan  bahsedebilmek  için, kazanın  etrafındaki  “sisin”  biraz  dağılmasını  beklememiz  gerekti…!

Meydana  gelen  bu  kaza iç  ve  dış  basında  geniş  bir  şekilde  yer  aldı… Havacılıkla  ilişkili gazetelerde,  bu  kaza  üzerine  görüş  açıklayan  bazı  yazarlara, koro  halinde, tepki  gösterenler  oldu…!

Halbuki, açıklanan  bu  görüşlerin, en  azından  bir  kısmı,  kayda  değerdi… “Kaza  incelemelerinin  tarafsızlığı”  ile “toplumun bilgi  edinme  hakkı”-biraz-birbirine  karıştırılıyor  göründü…

Şüphesiz, hem  uçuş  ekibi, hem  de yerde  hayatını  kaybedenlerin  ailelerinin yaşamakta  olduğu  acı çok  büyük  olmalı… Gerçekler,  bu  kazanın  incelenmesi  tamamlandığında  ortaya  çıkacaktır… Yine  de, bu  bilgilere erişmemiz  mümkün  olamayabilir…  Mevcut  yasaya  göre, Yetkili  Makamlar, kazanın  inceleme sonucunu (kaza  inceleme  bulguları), ancak,  meydana  gelen  “kazayla  doğrudan ilişkisi  olduğunu  ispatlayanlarla”  paylaşabilmekte…! Bu  noktada  belirtmemiz  gereken  bir  başka  husus, “uçuş  emniyetine / kaza  incelemelerine”  olumlu  katkıda  bulunabilecek görüş  sahiplerini-koro  halinde-  eleştirmek  yerine, desteklemenin-orta  vadede-getirisi daha  büyük  olabilir… Elbette  ki, görüş  sahiplerinin  görüşlerini-olabildiğince-bilgiye  ve  delile  dayandırmaları  beklenir…

*

Kazaya  uğrayan  uçağın  kime  ait  olduğu  hususunda, özellikle  dış  basında, değişik  bilgiler  mevcut  olmakla  birlikte, yazımıza  firma  adı  belirtmeden  devam  edelim…

Kazaya  uğrayan  bu  uçak planlı  bir  uçuşla, Hong  Kong Chek Lap Kok Uluslararası  Hava  Alanından 85.6  ton  kargo  yükü getirmekteydi… (Maksimum kargo  taşıma  kapasitesi 116.4 ton…)

Uçağın  Bişkek  Hava  Alanına  inişi  planlıydı… (Uçakta  tek  uçuş  ekibi  mevcut…) Uçak, takiben  Atatürk  Hava  Alanına gidecekti…

Bu  yazının  sonunda  verilen  kaynaklara  göre, Manas  Hava  Alanına  yaklaşıldığında sisli  havada  görüş “800+  metreye” (yarım  mil)  kadar  azaldı… (Aynı  haberin  devamında, kaza  anında  yatay-görüşün 150  metre, düşey-görüşün 30  metre  kadar  olduğu ifade  edilmiş…!) Hava  sıcaklığı -9 santigrad  derece (yoğuşma sıcaklığı -10 santigrad  derece)…  (Weather at the time of the accident was poor with a visibility of 150 m and a Runway Visual Range reported for runway 26 of 550 m in freezing fog conditions. Vertical visibility was 100 feet. Temperature was -9°C, Dew point -10°C…)  Bir  köylü, ifadesinde  şöyle  demiş: “…Of course, everyone got frightened and started to run out of the houses to the street. Nobody understood what was going on because there was a fog, the weather was not good..  .”Kısaca, “yoğun  sis  vardı”…demiş…! )

Haberlerin  yayımlandığı  tarihte,   doğrulanmamış  bilgilere  göre, uçak, ineceği  pistin  sonundaki  köy “Dacha-Suu”nun piste  yakın  ucundaki  araziye (pistin  ucuna 900-1000  metre  kadar  mesafede) düştü…takiben, bazı  evlere  çarptı…

bishkek_january_2017_plane_crash_location

Uçak  piste  sağdan  yaklaşıyor. Kırmızı  kare, yere  çarptığı  bölge.

Kırgızistan  Ulaştırma  bakanlığı  tarafından  yapılan  açıklamada, “pas-geçme” (go-around)  teşebbüsünde  bulunan  pilotların uçağın  yeterince  yükselmesini  sağlayamaması  sebebiyle, uçağın  pistin  sonundan 900  metre uzaktaki güvenlik tel-çitine temas  ederek  parçalanmaya  başladığı  ifade  edildi…! (Bu  noktada, uçakta  bir  sistem  arızası  var  mıydı… konusuna  girmiyoruz…)

Kaptan  Pilotun  “bu  uçak  tipinde”  833  saat, yardımcı  Pilotun  ise 1771  saat  uçuş  tecrübesinin  mevcut  olduğu beyan  edildi… (Toplam  uçuş  saatleri çok  daha  yüksek…)

Önemli  olabilecek  bir  başka  husus, bu  başarısız  inişten  önce,  iki  Pilotun  da, Bişkek  Hava  Alanına  iki  defa  inmiş  olması… (Şüphesiz, teyidi  gereken  bir  bilgi…) Anlaşıldığı  kadarıyla, sıkça  indikleri  bir  Hava  Alanı  değil…!

Uçağın  sahibi/işleten  Firmanın, 16 Ocak 2016  tarihinde  basına  yaptığı  açıklamada: “ … According to the first findings, it is understood that the reason of the related accident is not caused by technical reasons or loading related factors…” denmiş…!

Bu açıklamanın  devamında, herne  kadar, kazanın  sebepleri gerçekleştirilecek  incelemeden  sonra  belirlenecektir…dense  de, aslında Firma, söylemek  istediğini  söylemiş…bakılacak  istikameti  göstermiş… : “Bakışınızı  uçağa  değil…farklı  yöne  çevirin…!”

Bu  nokta  üzerinde  durmamızın  sebebi, Firmanın, takiben  iç  basında görüş  beyan  edenlere  yönelttiği  eleştiri  ve  onlara  vermeye  çalıştığı  “havacılık/gazetecilik  etiği”  dersi… ! (Yorum  yapmakta  neden  acele  etmektesiniz… hayatını  kaybedenlerin  Ailelerinin  acılarını  arttırmamalısınız…mealinden…)  Bu  nokta, bu  kaza  üzerine  yorum  yapan köşe  yazılarına-biraz  ağır  kaçan-eleştiri  yöneltenlerin  gözünden  kaçmış  göründü…!

Merak  edenler  olabilir… Bu  uçak ilk  uçuşunu 2003  yılında  yapmış… Kaza  uçuşuna  kadar  45,000 saat  uçtuğu  ve  yapısal  ömür  açısından “8,000 cycle”  biriktirdiği  anlaşılıyor…

Bu  arada, Kırgızistan  Başbakan  Yardımcısına  atfedilen  bir  beyan  mevcut.  Bu  beyanda, uçuş  ekibinin  iki  defa  iniş  teşebbüsünde  bulunduğu, ilk  teşebbüste  (pistin) İniş  Işıklarında  hasara  sebep  olduğu…ifade  edilmiş…! (Şüphesiz, doğrulanması  gerekecek  bir  açıklama…) Ancak,  başka  bir  resmi  açıklamada, uçağın  ilk  iniş  denemesinde  kazaya  uğradığı ifade  edilmiş…

*

Uçağın  “Uçuş  Bilgisi  Kaydedicileri”  (Flight  Data  Recorder)  ile   “Kokpit  Ses  Kaydedicisi” (CVR) enkazdan  bulundu… Dolayısıyla, bu  kazanın  “hangi  sebepten / sebeplerden  dolayı  meydana  geldiği  hususu”nun yakın  gelecekte  belirlenmesi  olasıdır… Ancak, yazının  girişinde  de  belirtildiği  gibi, Kamuoyunun  bu  bilgilere  erişebilmesi  garanti  değil… Bunun için,  herhalde,  yeterli  Kamuoyu  da  oluşturularak, yeni  yasal  düzenlemelerin  yapılması  gerekli… NTSB (ABD), AAİB (İngiltere)  uygulamaları  gibi…

Yine  de,  bu  kazanın başka  bir  ülke  sınırları  içinde  meydana  gelmiş  olması  sebebiyle, kaza  inceleme  bulgularının-fazla  gecikmeden-Kamuoyuyla  paylaşılması  olasıdır…

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.jacdec.de/2017/01/16/2017-01-16-mycargo-thy-boeing-747-400f-crashed-near-bishkek/

https://aviation-safety.net/database/record.php?id=20170116-0

https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_Airlines_Flight_6491

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/kyrgyzstan-plane-crash-today-turkish-cargo-jet-crashes-latest-boeing-747-manas-bishek-a7528921.html

http://avherald.com/h?article=4a38d07d