Işık Fotonları gökadalardan kaçmakta zorlanır mı…? (Photons struggle to escape distant galaxies…!)

 hubble-very-massive

Gökadalar

(Kaynak: NASA HST/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da  11  Ocak  2017  tarihinde  yayımlanan  bir  yazı  bu  soruya  cevap  verdi…!

Lancaster   Üniversitesinden  (İngiltere) astronomlar,  David Sobral   ve Jorryt Matthee başkanlığındaki  bir  araştırma  grubu,  Samanyolu  tipinde  erken dönem  gökadaları  etrafında, fotonlardan  oluşan  dev    kürelerin (halo)  varlığını  belirledi…!

Araştırmacılar, Samanyolu  gökadasının  nasıl  oluştuğunu  anlamak  için  daha  uzaktaki  gökada  gözlemlerinden   elde  edilen  veriye  güvenmekte… Yakın  gökada  ve  yıldız  incelemelerinde  ise,  ışığı  analiz  eden  spektroskopi  yöntemi  kullanılmakta…  Böylece,  gözlenen  cismin madde  kompozisyonu, sıcaklığı  ve hareketi  hakkında veri  sağlayacak  spektrum  çizgileri  incelenmekte…

Uzaktaki  bir  gökadanın ışık  spektrumunda, Lyman-alpha  çizgisi  adı  verilen  ve  hidrojen  gazına  işaret  eden  spektrum özelliği  görüntülenir…

Araştırma  grubundan Jorryt Matthee’e  göre, Çok  uzak  gökadalarda  ortaya  çıkan “yenidoğmuş”  yıldızlar yakınlarında  bulunan  gaz  bulutlarındaki  hidrojeni  parçalayacak  kadar  sıcaktır… Bunlar  daha  sonra  Lyman-alfa  ışıması  yayarlar… Teoride, uzaktaki  gökada  gözlemlerinde bu  ışıma  gözlenebilir…

Ancak, pratikte  ise, ortaya  çıkan  bu  Lyman-alfa fotonları (Lyman-alpha photons) etrafı  saran  gaz  ve  toz bulutları  tarafından  engellenir; hareket  yollarından  saptırılırlar  ve  durumları  anlaşılması  zor  bir  sürece  dönüşür…

Kanarya  Adalarındaki  (La  Palma)  “Isaac  Newton Telescope”u  kullanan  araştırmacılar , geliştirdikleri  özel  bir  deneyle, 1000  kadar  uzak  gökadayı inceledi…

Gökyüzünü geniş  açılı  kamera  ve  özel  filtrelerle inceleyen araştırmacılar, gökadalardan gelen  bu Lyman-alfa ışığının  geldiği  yeri ve miktarını  belirlediler…

Araştırmacıların  vardığı  sonuca  göre, belirledikleri Lyman-alfa  fotonlarının  sadece yüzde bir-ikisi , Samanyolu  gibi, gözledikleri  gökadaların  merkezinden  kaçıp  gelebilmekte…!

Araştırmacılara  göre, yıldız  üreten  uzak  gökadalar Lyman-alfa  fotonlarından  oluşan, oldukça büyük  ve sönük  birer  foton  küresi (halo)  ile  sarılmış  olmalı… Bu  fotonlar, serbest  kalıncaya (halo’yu  terkedinceye)  kadar  yüzbinlerce  ışık-yılı  süresince absorblama  ve  tekrar-ışıma (re-emission)  süreçlerini  yaşamış  olmalı…!

Araştırmacılar, fotonların  yaşadığı  bu  durumun  neden  kaynaklandığını   henüz  açıklayamıyor  ve,  2018’de uzaya  yerleştirilmesi  beklenen  James  Webb  Teleskobu  ile  (JWST) yapılacak çok  daha  detaylı  gözlemlerle  bu  fotonları  oluşturan  yıldızların   yapısı  ile, yıldızlararası  ortamda  mevcut  olan gazın  özellikleri  hakkında  daha  kapsamlı  veri  elde  etmeyi umuyor…

 

Yararlanılan Kaynak:

http://www.spacedaily.com/reports/Photons_Struggle_to_Escape_Distant_Galaxies_999.html