Eksenel  gaz  fışkıran  Beyaz  Cüce-sistemi…! ( White  Dwarf’s gas flares…!)

  dwarf-nova

SS Cyg Sistemi (Temsili)

(Kaynak: Professor Robert Hynes, University of Louisiana/spacedaily.com)

 Spacedaily.com’da  27 Ocak  2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, astronomlar , ilk  defa  olarak, bir  Beyaz  Cücenin  eksenel  gaz  fışkırdığını belirlediler…!

Bu  Beyaz  Cüce  Sisteminin ( Dwarf Nova SS  Cyg)  Şubat  2016’da  gerçekleştirilen gözlemlerinde , bu  gök  cismi  üç  hafta  süreyle  gaz  fışkırmıştı…

Oxford Üniversitesi  araştırmacıları  tarafından  gerçekleştirilen  bu  yeni  keşifte,  bu  gök  cisminde  gözlenen  hızlı  fışkırmalar  ( rapid  flares) bu  gök  cisminin  yaydığı  ışığında  ani  değişimlere  yol  açmaktaydı…

Araştırmacılara  göre,  gözlenen  bu  gaz  fışkırmaları  yıldızın  ani  enerji  boşaltmasından  kaynaklanıyor… Güneşte  de  gözlenen  daha  düşük  seviyeli  fışkırmalar  Güneşin  değişik  bölgelerinde  ortaya  çıkmakta…  “Güneş  Fışkırmaları”  (Solar  Falares)  olarak  adlandırılan  bu   madde  fışkırmaları kısa  süreli  olarak  gerçekleşmekte…

“Kuğu” (Cygnus)  takımyıldızı  içindeki en  parlak “değişken yıldız-sistemi” (variable  star)  olan   SS  Cyg’de  radyo  dalgaboyunda  gözlenen  bu  fışkırmalar, bir  Beyaz Cüce  ile  onun  yörüngesinde  dolanan  Güneş  benzeri  bir  yıldızın  oluşturduğu  sistem  tarafından  gerçekleştirilmekte…Bu  sistemin  daha  önce  belirlenenlerden  farkı, fışkırmaların  çok  büyük  boyutta  gerçekleşiyor  olması…!

Araştırmacılar, daha  önce, Beyaz  Cücelerin,  Nötron  Yıldızlarının  ve  dev   Kara  Deliklerin  yörüngelerinde  dolanan  yıldızlardan  emdikleri  maddeyle, gaz  fışkırmalarına  sebep  olduğunu  belirlemişti… Bu  gök  cisimleri  zaman  zaman  dar  ve  koni  şekilli  fışkırmalar  yapabilmekteydi…

Bu dönemsel  fışkırmaların son  on  dakikalık bölümündeki  fışkırma  miktarının, Güneşte  gözlenen  en  büyük   fışkırmaların  bir  milyon  katı  kadar büyük olduğu  ölçüldü…! Bu  durum Cüce  Nova’larda  daha  önce  karşılaşılmış  bir  durum  değildi…!

 

 

Yararlanılan  Kaynak:

http://www.spacedaily.com/reports/Rapid_gas_flares_discovered_in_white_dwarf_star_for_the_first_time_999.html