Metalik Hidrojen  yapılabilir…mi ? ( Metallic  Hydrogen may  be  a  reality…!)

atomic-hydrogen

(Kaynak: R. Dias and I.F. Silvera/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da  27  Ocak 2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, teorik  olarak  ileri  sürülüşünden neredeyse  yüzyıl  sonra, Harward  Üniversitesinden  bilim  insanları yeni  ve  çok değerli bir  malzeme  formunu   elde  etmiş   olabilirler…!

“Atomik  metalik  hidrojen”  (atomic metallic hydrogen) olarak  adlandırılan  bu  malzeme  Prof. Thomas D. Cabot (Natural Sciences Isaac Silvera)  ve  Dr. Ranga Dias  tarafından üretildi…

Üretilen  bu  malzemenin maddenin  doğal  yapısı  hakkında  birçok  sorunun  cevaplanmasının  yanı  sıra, oda-sıcaklığında  süper  iletken kullanımına  da  olanak  sağlayabileceği  ileri  sürülüyor…

Yüksek-basınç  fiziğinin  bir  ürünü  olan  bu  maddenin  daha  önce  Dünya  üzerinde  mevcut olmadığı  düşünülüyor…

Araştırmacılar, bu  maddeyi  üretmek  için hidrojen  gazını 495 gigapaskal  (4,885,207 atmosfer) mertebesindeki  bir  basınçla  sıkıştırmış… Erişilen  bu  basınç  seviyesinin Dünyanın  merkezinde  mevcut olan  basınçtan  daha  büyük  olduğu  hesaplanıyor…

Silvera’nın  açıklamasına  göre, “katı-moleküler  hidrojen”in  sıkı  bir  şekilde  birleşmiş  molekülleri parçalanarak,  neticede  bir  metal  olan, atomik  hidrojene  dönüşmekte…

Silvera,  “meta-stabil”  olduğu  düşünülen metalik  hidrojenin  üzerinden  basınç  kaldırıldığında kararlı  yapısını  sürdürebileceğini düşünmekte…!  Bu  durum grafitten  oluşan  elmas  taşlarda  gözlenen  durumun  benzeridir… Çok   yüksek  basınç  ve  sıcaklık  ortamında  oluşan  elmas, bu  basınç  ve  sıcaklık  kalktığında  mevcut  halini  korumakta…  Tahminlere  göre, metalik  hidrojenin  oda  sıcaklığında süper  iletken  davranışı  göstermesi gerekmektedir…  Günümüzde, iletişim  esnasında  enerjinin  yüzde  onbeşi  ısı  olarak  kaybedilmektedir… Araştırmacılar, metalik  hidrojen  kullanılarak enerji  seviyesi  çok  yüksek  olan  roket  yakıtı  imalinin  de mümkün  olabileceğini  düşünüyor…

Metalik  hidrojen  üretiminde  parlatılmış  ve  çok  ince  dilimlenerek “alumina”  ile  kaplanan,  sentetik  elmas  parçalarını  kullanan  araştırmacılar, basınçlandırma  ekipmanı ( anvil  cell )   ile   hedeflerine  ulaştılar…

 

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=1qitm5fteL0

http://www.spacedaily.com/reports/Metallic_hydrogen_once_theory_becomes_reality_999.html