Mars   kraterleri  artmaya  devam  ediyor…! ( Mars was recently hit by meteorites…!)

mars-meteorite-craters

Yeni  “çoklu çarpma”  kraterleri.

(Kaynaklar: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona/space.com)

 Marsa  göktaşı  çarpmaları  devam  ediyor… Bunun  sön  örneği space.com’da  8  Şubat 2017’de  duyuruldu…

Bilim  insanları, Dünyanın  atmosferinin  güktaşı  çarpmalarına  karşı  yeryüzünün  büyük  ölçüde  koruduğunu  düşünüyor… Bu  durum  zaman  zaman  da  gözlenmekte…

Ancak,  Marsta  durum  biraz  farklı…!

Marsın  neredeyse  yok  denecek  kadar  az  atmosferi  Dünya  benzeri  bir  koruma  sağlayamıyor… Marsa  yönelen  göktaşları  Mars  atmosferini  kolayca  geçerek,  Mars  yüzeyine  ulaşabiliyor… Bu  da, yeni  kraterlerin  açılması  demek…!

Bu  durumun  en  son  örneği, space.com’da 8  Şubat  2017  tarihinde  yamınlanan  fotoğraflar; Marsta  yakın  geçmişte  açılmış  kraterlerin  fotoğrafları…!

NASA’nın  MRO (Mars  Reconnaissance Orbiter)  aracı  tarafından  alınan  görüntülerden, Marsın “Tharsis”  adı  verilen  bölgesinde  yeni  çarpma  izleri  belirlendi… Bu  izlerin  detaylı incelenmesinden,  bunların  2008-2014  döneminde  gerçekleşmiş, çoklu  çarpma  olduğu  anlaşıldı…

Belirlenen  bu  yeni  kraterler,  bir  taraftan  Mars  yüzeyine  göktaşı  çarpmalarının  ne  sıklıkta  gerçekleştiği  hususunda  veri  sağlarken,  diğer  taraftan, Mars  yüzeyinin  hemen  altındaki  minerallerin  anlaşılmasına  da  olanak  sağlamakta… Marstaki  yüzey  rüzgarlarının  gücünün  anlaşılmasına  katkı  sağlaması  da  bir  diğer  faydası…

Marsın  insan  yaşamı  için alışılmadık  zorluklara  sahip  olduğu  yeterince  bilinmekte… Bunlara   bir  ilave   husus  göktaşı  çarpma  riskinin  büyüklüğü…  Mars  yüzeyine  indirilecek insan  ve  araç-gerecin,  yeterince  dayanıklı  sığınaklarda  korunmaları  gerekecek…!

Yine  de, Mars  yüzeyinde  on  yılı  aşan  sürelerle dolaşmakta  olan  gezgin  araçlarının  böyle  bir  “çarpılma”  olayı  yaşamadığı  dikkate  alındığında, bu  riskin   kabuledilebilir  bir  risk  olarak  ortaya  çıkması  da  olası…!

National  Geographic   TV  Kanalında  geçenlerde  yayımlanan  “Mars”  kurgusalındaki/belgeselindeki  konuşmalara  bakılırsa, bu  seviyedeki  bir  riski  göze  alacak  yeterince  kişi  mevcut  görünüyor…!

 

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.space.com/35641-mars-meteorite-impact-crater-nasa-mro-hirise-image.html