“Gravitasyonel Gürültü” uzaylılarla  iletişimimizi  engeller  mi…? ( Can ‘Gravitational noise’  interfere  with determining distant sources…?)

3-gravitationa

(Kaynak: MIPT Press Office/spacedaily.com)

 Spacedaily.com’da  22 Şubat 2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Samanyolu  Gökadasının “gravitasyonel çekim  alanı”  uzaktaki  cisinlerin  gözlenmesinde  hassasiyeti  sınırlandırmakta… Bu  durum,  özellikle, Gökadanın merkezi  bölgesinin  arka  tarafında  ve “Galaktik  düzlem” içinde  kalan gökcisimleri  için, birkaç  düzine “mikroarksaniye”lik (microarcseconds) sapmalara  yol  açabilmekte…

Araştırmacılar,  daha  da  önemli  olarak, bu “gravitasyonel  gürültü”nün (gravitational  noise) toplanan  veri  içinden  yokedilemediğini  söylüyor… Bu  durum, gözlemlerde   hedef  objenin  koordinatlarının  belirlenmesinde dikkate  alınan  “referans  objelerin”  doğru  pozisyonunun daha  hassas  olarak  belirlenmesinin  önünde  bir  engel…!

Habere  göre, “Astro Space Center-ASC”den  (P.N. Lebedev Physical Institute)  bir  grup  Rus  astrofizikçi, Samanyolunda  oluşan  gravitasyon  alanının uzaktaki  gökadalarda  mevcut  olan  cisimlerin  gözlenmesi  üzerine  hangi  mertebede  bir   etki  yapacağının belirlenmesi  için  bir  araştırma  yapmış…

Astronomlar, gökyüzündeki  cisimlerin  koordinatlarını  belirlemek  için Kuasarları  ve  uzak  gökadaları  referans  alan bir  koordinat  sistemi  olan  “ICRF”yi (International Celestial Reference Frame) kullanmakta…

Işığın  gravitasyonel etki  sebebiyle  yolundan  saptığı hususu  Einstein’den  beri  bilinmekte…! Bu  sapmalar  çok  küçük  olsa  da, bir  gök  cisminden  yola  çıkan  bir  ışığın,  karşılaşacağı  birden  fazla  cisim  tarafından  saptırılabileceği  düşünüldüğünde,  bu etki  önem  kazanmakta…

Buna  ilave  olarak, gravitasyonel etkide  bulunan cisimlerin  ve  referans  olarak  alınan  yıldızların titreşmeleri   sebebiyle, ışığın  sapma  açısı  zamanla  değişir…

Prof. Alexander Lutovinov’a  göre, gözlem  araçlarının  iyileştirilmesiyle, koordinat  sisteminin  doğruluğunun iyileştirilmesinin  bir  sınırı  mevcut…   Bu, “gravitasyonel  gürültü”nün  sebep  olduğu  bir  sınır…!

Sonuç  olarak, uzayda mevcut  olan gravitasyonel  gürültü   uzaktaki  “uzaylılarla”  iletişimimizi  engelleyebilir…

Onlarla  bugüne  kadar iletişim  kuramamamız  bu  yüzden  olabilir  mi…?

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/Gravitational_noise_interferes_with_determining_the_coordinates_of_distant_sources_999.html

https://phys.org/news/2017-02-gravitational-noise-distant-sources.html

 

 

%d blogcu bunu beğendi: