Volkanik  hidrojen  öte-gezegenlerde  yaşam  belirlemeyi  kolaylaştırır…mı ? (Can  volcanic hydrogen spur chances of finding exoplanet life…?)

 habitable-zone

(Kaynak: spacedaily.com)

Spacedaily.com’da 28 Şubat  2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre…evet…!

Astronomide  “habitable  zone”  diğer  yıldız  sistemlerinde, yıldızdan  belirli  bir  uzaklıkta  yer  alan  ve herhangi  bir  türde  yaşamın  var  olması  mümkün  görünen  bölgeye  verilen  ad… Bu  bölgeye  “Goldilock  Zone”  adı  da  verilmekte… Bu  bölge,  kısaca,  suyun  sıvı  halde  kalması  mümkün  olacak  sıcaklıktaki  bir  bölge…

Gerçekte,  “bir  yıldız  sistemi”  olan   Güneş  sistemimizde  bu  bölgenin Güneşten  1.67  AU  uzaklığa  kadar  uzandığı  düşünülüyor… Marsın  biraz  ötesine… (1 AU: Dünya-Güneş  mesafesi; kabaca 150  milyon  km.)

Ancak, yeni  bir  bakışa  göre, gezegenlerde  mevcut  volkanların  püskürdüğü  hidrojen  gazı  dikkate  alındığında, Güneş  Sistemindeki  yaşanabilir  bölgenin (tanım  olarak) 2.4  AU’ya, Asteroid  Kuşağına,  kadar  uzandığını kabul  etmek  mümkün…!

Cornell Üniversitesindeki (ABD)  bazı  araştırmacılara  göre, volkanlar  tarafından  püskürtülen  hidrojen  gazı Evrende  yaşam  barındıran  yerleri  belirlemeyi  kolaylaştırabilir…

Araştırmacılara  göre, yıldızlardan  uzak  bölgelerde  dolanan  gezegenlerde  mevcut  olabilecek  yaşam, katı  buzla  kaplı  yüzeylerin  altına  gizlenmiş  olabileceğinden,  bunların varlığına  dair  işaretleri  teleskopla  belirleme  şansı  pek  olamıyor…

Ancak,  bu  gibi  gezegenlerin yüzeylerinde, volkanik  hidrojenin sağlayabileceği  sera  etkisiyle nisbeten  ısınmış  yerler  mevcut  olursa, burada  olabilecek  yaşamın izleri  (signature) belirlenebilir… Araştırmacılar, bu  bölgelerin, su  buharı  ve  karbondioksit  gazının  da  katkısıyla, yaşam  barındırabilir  bölge  genişliğinin  yüzde  otuz-altmış  kadar  artabileceğini  düşünüyor…

Bilim  insanları,  hafif  bir  gaz  olması  sebebyle,  hidrojenin  Dünya  gibi  bir  gezegenin  atmosferinde birkaç  milyon  yıldan  daha  uzun  süre  varlığını  sürdüremeyeceğini  ve  uzaya  kaçacağını  düşünüyor… Ancak,  gezegende  volkanların mevcut  olması  durumunda, sürekli  olarak  yenilenecek  olan  hidrojen  durumunda senaryo  biraz  değişiyor…!

Kısaca, volkan  varsa  hidrojen  de  var…  Atmosferde  hidrojen  varsa, gezegende  yaşam  da  mevcut  olabilir…!

Araştırmacılar, gezegenlerin  atmosferlerindeki “biyolojik  izler” (biosignature) olarak  kabul  edilen metan-ozon  gazlarının, halen  ABD’de inşaası  devam  eden yeni  nesil   James  Webb Uzay Teleskobu  (2018) ve  Avrupa’nın  EELT (European Extremely Large Telescope)  Teleskobuyla (2024) belirlenebileceğini  düşünüyor…

Tabi,  burada  kastedilen  yaşam…”mikrobik  ölçekteki  bir  yaşam”…!

Bu  (yıldızından  uzak) ortamlarda  Dünya  benzeri  bir  yaşamın  varlığını  düşünmek  pek  olası  değil…

 

 

Yararlanılan Kaynak:

http://www.spacedaily.com/reports/Volcanic_hydrogen_spurs_chances_of_finding_exoplanet_life_999.html