Dünyanın  erken  dönemdeki  atmosferi   metan  gazıyla doluydu…! (Early Earth had a hazy, methane-filled atmosphere…!)

  Titan

(Kaynak: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da 15 Mart 2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre,  2.3  milyar  yıl  kadar  önce,  Dünyanın  atmosferi , Satürnün  uydusu  Titan’ınki  gibi, metan  gazınca-zengin  bir  zehirli gaz-sisi  halindeydi…

“University of Maryland”, “University of St. Andrews”, ”NASA’s Jet Propulsion Laboratory”, “University of Leeds”  ve “Blue Marble Space Institute of Science “den  bilim  insanlarının  gerçekleştirdiği bir  araştırmaya  göre, metanca  zengin  bu  atmosfer varlığını  bir  milyar  yıl  kadar  sürdürürken, atmosferde  mevcut  hidrojen  gazının  uzaya  transferini  sağladı…Hidrojenin  boşluğunu  zamanla  oksjen  gazı  doldurdu… Bu  gaz  transformasyonu   bugünküne  benzer  bir  atmosfer  yapısının  oluşumunu  sağladı…

Bilim  İnsanları, Dünya  jeolojisinde  “Büyük Oksitlenme olayı” (Great Oxidation Event)  olarak  bilinen  ve   2.4  milyar  yıl  kadar  önce  gerçekleştiği  hesaplanan  bu olayın, atmosferdeki  oksijen  oranını, başlangıcındaki değere  göre,  10 000 kat  artırdığını  düşünüyor…

UMD’de  jeoloji profesörü  olan James Farquhar,  Dünya  atmosferinin zehirli  bir  ortamdan, nisbeten  yaşanabilir  bir  ortama  dönüşümüne  bir  açıklama getirildiğini  düşünüyor…

Araştırmacılara  göre, 2.4  milyar  yıl  kadar  önce, bakteriler  tarafından  üretilen  metan Dünya  atmosferini  Titan’ın  atmosferi  gibi  bir  sis  halinde  doldurdu…

Biyokimyacı  Aubrey Zerkle’ye  göre, atmosferdeki  yüksek  metan  seviyesi, aynı  zamanda,  yüksek  hidrojen  seviyesi  demek… Oksijenin  birikmesini  önleyen  bir ortam… (Ancak,  metan, atmosferde  uzun  süre  mevcut  kalamayan  bir  gaz… Güneş  ışınlarıyla  parçalanarak ayrışmakta…)

Araştırmacılara  göre, Dünya  atmosferindeki  metan  yoğunluğu (sürekli  üretim  ile)  bir  milyon  yıl  kadar  sürdü…  Yeterli  miktardaki  hidrojenin  atmosferden  uzaya  kaçmasından  sonra, atmosferde, çok  hücreli yaşamın evrilmesini  mümkün  kılacak  oksijen  patlaması  yaşandı…

Araştırmacıların analizinde anahtar  rolü  oynayan  veri,  bu  zamandan  kalan jeokimyasal kayıtlarda gözlenen sülfür  izotobu paternlerinde  gözlenen  anormallikler… Bu  anormallikler,  daha  önce  gerçekleştirilen  analizlerde  bu  netlikte gözlenememiş…

 

 

Yararlanılan  Kaynak:

http://www.spacedaily.com/reports/Early_Earth_had_a_hazy_methane_filled_atmosphere_999.html

 

%d blogcu bunu beğendi: