Rölativistik  elektronlar  Van  Allen uyduları  ile  belirlendi…! (Relativistic Electrons Uncovered with  Van Allen Probes…!)

 

Van  Allen  Belts (temsili)

(Kaynak: NASA/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da,  Mara Johnson-Groh  tarafından 17 Mart 2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Van  Allen  Kuşağının yüksek  enerjili protonlardan  ve düşük-enerjili  elektronlardan  oluşan  iç  kuşağına, Haziran 2015’te meydana  gelen jeomanyetik-fırtına  sonunda, yüksek-enerjili  elektronlar  akın  etti…!

Dünyanın  etrafında şarjlı  parçacıkların  oluşturduğu “simit-şekilli”  bölgelerin  mevcut  olduğu  elli  yıl  kadar  önce  belirlenmişti… Van  Allen  Kuşağı (Van  Allen  Belt)  olarak  adlandırılan  ve  sayısı  zaman  zaman  üçe  çıkabilen  bu  kuşaklar NASA’nın Van  Allen Propları  tarafından  araştırılmakta…

Yapılan  araştırmalarda, yüksek-enerjili  elektronların  (Dünyaya  daha  yakın) iç   kuşakta  daha  önce  sanıldığı  kadar yoğun  olmadığı  anlaşıldı…  Bu  durum, Dünyaya  yakın yörüngede  dolanacak  uzay  araçları  için tehlikenin  daha  düşük  olduğu  anlamına  geliyor…

Araştırmacılar, daha  önceki  uzay  görevlerinde elektronları  yüksek-enerjili  fotonlardan  ayırmayı  başaramamışlardı… Yeni  araştırmada, Van  Allen  Problarındaki   “Manyetik  Elektron  ve  İyon  Spektrometresi”ni (Magnetic Electron and Ion Spectrometer – MagEIS)  kullanan  araştırmacılar kuşaktaki  proton  ve  elektronlara ayrı  ayrı  bakabildiler… Beklentilerinin  aksine  olarak, Rölativistik  Elektron (Relativistic  Electron) olarak  bilinen  yüksek-hızlı  elektronların  Van  Allen (iç)  Kuşağında mevcut olmadığını  belirlediler…

Bilim  insanlarına  göre, Güneş  rüzgarlarını  oluşturan  şarjlı  parçacıkların  uyguladığı  basınç  Van  Allen (dış) Kuşağının dalgalanmasına  sebep  olduğu, iç  kuşağın  ise Dünya üzerindeki  kararlı  pozisyonunu  sürdürdüğü  varsayılmaktaydı…  Yeni  araştırma  sonuçları,  iç  kuşağın bilim  insanlarının  sandığı  kadar sabit  olmadığı, Jeomanyetik  Fırtınaların rölativistik  elektronları iç kuşağın  derinliklerine  doğru ittiği  anlaşıldı…!

Ancak, jeomanyetik  fırtınaların nadiren  meydana  gelmeleri  sebebiyle, iç  kuşaktaki  radyasyon  seviyesinin düşük  olarak  gerçekleştiği  sonucuna  varıldı… Kısaca,  iç  kuşaktaki  olası  risk  düşük  göründü…

Araştırmacılara  göre,  bu  yeni  durum, daha  hafif (ve  ucuz)  uzay  araçlarının  kullanılmasının  yolunu  açabilir…!

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/Relativistic_Electrons_Uncovered_with_NASAs_Van_Allen_Probes_999.html

%d blogcu bunu beğendi: