Yaşamı  Güneşin morötesi  ışınları  mı tetikledi…? (Did Sun’s  uv   light  help spark life…?)

 

Güneş

(Kaynak: NASA)

Elizabeth Howell’in  space.com’da  9 Nisan 2017  tarihinde  yayımlanan  bir  haberine  göre, Dünyadaki  yaşamı Güneşin  morötesi  ışınları  tetiklemiş  olabilir…!

Güneşin yayımladığı yüksek  enerjili  morötesi  ışınlarının (ultraviolet light) yaşam  için  tehlikeli  olduğu  bilinmekteydi… Bu  ışık (enerji)  kaynağı, aynı  zamanda, yaşam  için  gerekli  olan biyomoleküllerin oluşumunu da  tetikleyebilir.

Bilim  insanlarına  göre, yaşamın  başlamasından  önce, oksijence-fakir   prebiyotik  ortamda, Güneşin  morötesi  ışınları basit  organik  moleküllerin yaşamın  ve  biyolojinin inşaa  bloklarını  oluşturacak  olan, daha  karmaşık  olanlara transformasyonunda  tetikleyici  rol  oynamış  olabilir…

Araştırmacılara  göre, Dünya  atmosferinde  oksijenin  daha  az  olduğu dönemde, önleyci  ozon  katmanının  mevcut  olmaması  sebebiyle, Güneşin  morötesi  ışınları  Dünya  yüzeyine daha  yüksek  oranda  ulaşabildi…

Biyomoleküller  için yıkıcı  olan  bu Güneş  radyasyonu, moleküllerin  daha  küçük  parçalara  ayrılmasına  sebep  oldu…  Çok  reaktif  olabilen  bu  molekül  parçaları daha büyük molekülleri  oluşturabildi…!

Araştırmacılara  göre, oksijen-yüklü olan   “oxoacid”lerden  olarak  bilinen  “pyruvic  acid”  yaşamın  oluşum  sürecinde önemli  bir  rol  oynadı…

Bu  asit,  suda  çözündüğünde  ve  morötesi  ışığa  maruz  bırakıldığında daha  büyük  moleküller  oluşturacak  şekilde  reaksiyon  göstermekte; sınırlı  oksijenin  bulunduğu  ortamlarda daha  da  etkili  olabilmekte…

“Pyruvic acid”  gibi reaksiyon  gösteren  diğer  bir molekül  ise  “2-oxooctanoic  acid”…  Işığa  maruz  bırakıldığında çok  daha  karmaşık  olan, “dihexyltartaric acid”  molekülünü  oluşturmakta… Bu  molekül morötesi  ışını  absorblamaz…Dolayısıyla, devam  eden  fotokimya (photochemistry)  sürecinden  etkilenmez…!

Araştırmacılar Güneş  ışınları  tarafından  aktive  edilen  diğer  moleküllerin  araştırmasına  devam  ediyor…

 

Yararlanılan  Kaynak:

http://www.space.com/36401-suns-uv-light-helped-spark-life.html