Marsın  atmosferinde metal  iyonları…! (Metal  ions  in  Mars’  atmosphere…!)

  

MAVEN (temsili)

(Kaynak: NASA’s Goddard Space Flight Center/marsdaily.com)

NASA’nın  Mars  yörünge  aracı MAVEN’in yeni  araştırma  sonuçlarına göre, Marsı  atmosferinde  metal  iyonları (elektrik  yüklü  atom  parçacıkları)  mevcut…!

NASA’nın Maryland-Greenbelt’teki araştırma birimi “Goddard Space Flight Center”den  Joseph Grebowsky’nin  yaptığı  açıklamaya  göre, MAVEN, Mars  atmosferinin   iyonosfer  katmanında,  sürekli  olarak bulunan metal  iyonlarının  varlığını  belirledi…

MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission)  aracı  Marsın  atmosferini  nasıl  kaybettiğini  araştırmak  için  gönderilmişti… Bu  süreç, milyarlarca  yıl  önce yaşam  barındırabilir  olarak  düşünülen  Marsın  soğuk  bir  çöle  dönüşmesine  sebep  oldu…

Araştırmacılara  göre, atmosferde  belirlenen  metal meteorit  yağmurlarından  kaynaklanmakta… Yüksek  hızlı  bir  meteorit (gök-kumu)  Mars  atmosferine  çarptığında, buharlaşır…Atmosferde  mevcut  diğer elektrik  yüklü atomlar  ve  moleküller bu  metal  atomlarının  elektronlarını koparıp  uzaklaştırabilir… Böylece,  metal  atomu elektrik  yüklü iyonlara  dönüşür…

MAVEN  aracının  üzerindeki  Doğal  gaz  ve İyon  Kütle  Ölçücü (Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer) Marsın  üst  atmosferinde demir, mağnezyum  ve  sodyum  iyonlarının  varlığını  belirledi…

Mars  atmosferinde metal  iyonlarının  varlığı, kuyrukluyıldız Siding  Spring’in 2014’te  gerçekleşen  yakın  geçişinden  sonra  belirlenmişti…

Araştırmacılar, atmosferi  olan  gezegenlerde metal  iyonu  belirlemenin olağan  bir  surum  olduğunu  söylüyor…Bu  durum  Dünya  için  de  geçerli…

MAVEN,  gerçekleştirdiği  uzun  süreli  ölçümlerle, Marsın  atmosferindeki  metal  iyon  mevcudiyetinin  sürekli  bir  özellik  olduğunu  gösterdi…

Marsta, Dünyadan  farklı  olarak,   sadece  bölgesel  manyetik  alanlar  mevcut  olduğundan, atmosferdek metal  iyonları  da  bölgesel  olarak dağılmış  durumda…!

 

 

Yararlanılan  Kaynak:

http://www.marsdaily.com/reports/NASAs_MAVEN_reveals_Mars_has_metal_in_its_atmosphere_999.html