Asteroid 2014 JO25 Dünyanın yakınından bugün geçiyor…! (Asteroid 2014 JO25 passes near Eath, today…!)

Asteroid  2014 JO25 Dünyanın  yakınından  bugün  geçiyor…!

Ne  kadar  yakından…?

Porto  Riko’daki (Puerto Rico)   Arecibo  Radyo  Teleskobunu kullanan  araştırmacılar,  bu  gök  cisminin Dünyanın  1 768 200  kilometre  kadar  yakınından  geçeceğini  belirledi… Kısaca,  Dünya-Ay  mesafesinin  4.6  katı  kadar  bir  mesafe…

Bu  asteroid (toplam  boyu  1  kilometreyi  aştığı  için  bu  kelimeyi  kullandık !) daha  önce  hakkında  sıkça  yazılan, kuyrukluyıldız 67C-G  (Rosetta aracıyla  incelenen) benzeri,  iki  loblu  bir  gök  cismi…

Araştırmacılar, başlangıçta  ayrı  iki  gök  cismi  olan  bu  lobların, zaman  içinde birleşerek, bugünkü  yapıyı  oluşturduğunu  düşünüyor…  Japonların  Hayabusa   aracı   ile  incelediği asteroid  Itokawa  da, benzer  bir  yapıdaydı…

Yapılan  gözlemlerde,  bu  gök  cisminin kendi  ekseni  etrafındaki  bir  dönüşünü 3.5  saat kadar  bir  sürede  tamamladığını  da  belirlenmiş  oldu…

Uzaydaki  cisimler, normal  şartlarda, eksenleri  etrafında  değişik  hızlarda  dönmekte… Bilim  insanların, uzayda  eksenel-dönmenin  değil,  sabit  durmanın çok  daha  zor  olduğunu  söylüyor…

Uzaydaki  cisimlerin  eksenel-dönmelerine, ilk  oluşum  esnasındaki  kütleçekimsel/girdap  hareketlerinin, daha  sonraki  süreçte  yörüngelerdeki  çarpışmaların  yanı  sıra, Güneş radyasyonundan (ısıtmasından)  kaynaklanan    itme  kuvvetlerinin  de  sebep  olduğunu  söylüyor…

Bu  gök  cisminin geçişini   çıplak  gözle  izlemek  mümkün  değil… Herne  kadar, amatör  teleskoplarla  gözlemek  mümkün  olmakla  birlikte, teleskobun  en az  8  inç (20  cm  kadar)   çapta  olması  gerektiği  hatırlatılıyor…

Yine  de, elinde  uygun  ekipman  bulunup  gözlem  yapmak  isteyenler, detaylı bilgiyi/yönlendirmeyi  aşağıdaki  kaynaktan sağlayabilir…

 

Yararlanılan  Kaynak:

http://earthsky.org/astronomy-essentials/large-asteroid-2014-jo25-close-april-19-2017-how-to-see