Yeni  gezegen… yeni  bir  umut  mu…? (New  planet…new hope…?)

  

Kızıl  Cüce  ve  LHS 1140b (Temsili).

(Kaynak: M. WEISS/CFA/newsweek.com)

“Newsweek.com”da (ve  diğer  birçok  haber  sitesinde) 19 Nisan  2017  tarihinde, Hannah Osborne tarafından  yayımlanan  bir  habere  göre, yani  bir  “yaşama  uygun”  gezegen  belirlendi…!

39  ışık  yılı  uzaklıktaki  bu  öte-gezegen (exoplanet), LHS 1140b,  ait  olduğu  yıldızın “sıvı  su/yaşam  barındırabilir” (habitable) bölgesinin  ortalarında  dolanan, kayalık  bir  “Büyük-Dünya” (Super-Earth)…

Araştırmacılar, bugüne  kadar, 2600 yıldız  sisteminde 3500  kadar öte-gezegenin  varlığını  belirledi..

Bilim  insanları,  bir  gezegende  yaşamın  varolabilmesi  için, kayalık  bir  yapıda  olmasının,  bir  atmosferinin  mevcut  olmasının  ve yüzeyinde  sıvı  suyun  mevcut  olmasının  gerektiğini düşünüyor…

Jason Dittmann tarafından (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge) yönetilen  bir  araştırma  grubunun keşfini  duyurduğu , LHS 1140b  Dünya-dışı  yaşam  arayışlarına  bir  umut  ışığı  olabilir…

Yıldız  Kümesi “Cetus”  içinde  yer  alan bir  “Kızıl Cüce”nin yörüngesinde  dolanan LHS 1140b, bu yıldızın  Güneşten  çok  daha  küçük (%60’ından  da  küçük…) olması  sebebiyle, kavrulmadan, bu  yıldızın Güneş  Sistemindeki  gezegenlere  kıyasla,  çok  daha  yakınından (Dünya-Güneş  mesafesinin  onda  birinden)  dolanmakta…!  (İngilizcede  sıkça  kullanılan  “…(10)  times closer  to its star…” şeklindeki “yakınlık  ifadesi”nin  söylem-doğruluğu  hususundaki  çekincemizi  koruyarak…)

Bu  gezegen  yıldızının  görünür  yüzünün (kesitinin)  önünden  geçebildiğinden, “geçiş” (transit)  metoduyla  belirlenmiş…

Araştırmacılar,  yaptıkları  ölçümlerde,  bu  gezegenin çapının Dünyanın  çapının 1.4  katı, kütlesinin  de, Dünyanın  kütlesinin yedi  katı  kadar  olduğunu  belirlemiş…  Büyük  bir  demir  çekirdeğe  ve  kayalık, yoğun   yerkabuğuna  sahip  bir  gök  cismi  olmalı…  (Bu  bilgiyle  şu  tahmini  yapmak  mümkün  olabilir… Eğer  bu  gezegende  “insanımsı”lar  mevcutsa, boyları  oldukça  küçük, haliyle,  sesleri  de  oldukça  tiz   olmalı…!)

Araştırmacılar, LHS 1140b’nin  beş  milyar  yıl  yaşında  ve Dünya  gibi,  halen  bulunduğu  yörüngede  oluştuğunu  düşünüyor…

Araştırmacıları  oldukça  heyecanlandıran  bu  keşif (bu araştırmacılar ülkemizde  yaşasalar, bu  kadar  çabuk  heyecanlanmamayı  öğrenmiş  olurlardı…!), yine  de,  “hiç  yoktan  iyidir”  denebilecek  bir  gelişme…

Araştırmacılar, Kızıl  Cücelerin, yörüngelerindeki  gezegenlerdeki  olası  yaşamı yok  edebilecek,  güçlü  radyasyon  yaydıklarını  hatırlatıyor…

Bu  sebeple,  araştırmacılar, bu  gezegenin  bir “sulak  alan”  olabileceği  gibi, suyunu  kaybetmiş bir  “Venüs”  de olabileceğine  dikkati  çekerek,  “sevinmekte  acele  etmeyin”  demeye  getiriyor…!

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.newsweek.com/planet-habitable-alien-life-lhs-1140b-586266