Güneşten  sonra  en  yakın  yıldız sistemi…!  (Nearest  star  system  after the Sun…!)

  

En  parlak (mavimsi)  yıldız,  Alpha Cen A ve B  birlikte.

(Kaynak: Digitized Sky Survey 2 /Davide De Martin/Mahdi Zamani/blastr.com)

 “Alpha Centauri”, Güneşten  sonra, Dünyaya  en  yakın  yıldız  olarak  bilinirdi… Alpha  Centauri (gerçekte, Alpha  Centauri A ve B) , güney  yarıküre  göklerinde  çıplak  gözle gözlenebilen   bir  yıldız…

Daha  sonraları, bu  yıldızın  gerçekte,  birbirine  çok  yakın  iki  yıldızlı (“Alpha  Centauir A”  ve  “Alpha  Centauri B”)  bir  sistem  olduğu  anlaşıldı…!

Yakın geçmişte, “Proxima  Centauri”  adında çok  daha  küçük  ve  sönük  bir  yıldızın,  Dünyaya  en  yakın  yıldız  olduğu  ileri  sürüldü…! Bu  küçük (Tip M)  “Kızıl Cüce” yıldız  çıplak  gözle  gözlenemeyecek  kadar  küçük  ve  sönüktü…

Astronomlar, Proxima  Centauri’nin Alpha  Centauri  Sistemine  dahil  olup  olmadığını  merak  ettiler… Ve,  bu  ikiliye  bağlı  bir  yıldız  olduğu  hususunda  kanıtlar  elde  ettiler… Gerçekte…Alpha Centauri, üçlü  bir  yıldız  sistemiydi…!

“Bad  Astronomy”  köşesinin  yazarı,  akademisyen  Phil  Plait bu  konuya  açıklık  getiren  haberini, 19 Nisan  2017  tarihinde, “blastr.com”da  yayımladı…

Alpha Centauri A (Alpha Cen A) , Güneşten  biraz  büyük, Alpha Centauri B’de Güneşten  biraz  küçük  bir  yıldız…. Proxima  Centauri  ise,   çapı  Güneşin  çapının sadece  %15’i  kadar  olan  bir  küçük yıldız…!

Proxima Centauri (Proxima), Dünyaya 4.24  ışık  yılı  uzaklıkta  bulunuyor…

Yapılan  gözlemlerde, Alpha Cen  ve Proxima’nın Dünyaya  doğru,   saniyede  22.345  ve 22.393  kilometrelik  hızlarla  yaklaştığı  belirlendi…

Araştırmacıların  hesaplarına  göre, Alpha  Cen  Dünyaya  en  yakın  noktaya  (3.25  ışık  yılı  uzaklıkta)  27 000  yıl  sonra  ulaşacak… Sonra, tekrar  uzaklaşmaya  başlayacak…

Araştırmacılar, Proxima’nın Alpha Cen’den 2  trilyon  kilometre  (bir  ışık  yılının  beşte  biri) kadar  uzakta  olduğunu  belirledi… Yörünge  çapı  ise  2.7 trilyon  kilometre  kadar…Yörüngesinde  bir  dolanışının 590 000  yıl  kadar  süreceği hesaplandı..! Proxima, Alpha Cen’e en  yakın  yörünge  noktasına ulaştığında, yine  de, 800 milyar  kilometre  kadar  uzakta  olacak…

Neptün’ün,  Güneşe en  uzak  konumda 4.5  milyar  kilometre  uzakta  olduğu  düşünüldüğünde, Alpha Cen  Sisteminin Güneş  Sisteminden  çok  çok  büyük  olduğu  anlaşılıyor…!

Araştırmacılar, 2016’da, Proxima’nın  Dünya-büyüklüğünde  bir  gezegeninin  mevcut  olduğunu  da  belirledi… Halen,  bu  gezegende  yaşamın  var  olma  olasılığı  sorgulanmakta…!

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.blastr.com/2017-4-19/and-proxima-makes-three-alpha-centauri-really-triple-star