Nadir  “mezon”  bozunmasının en  hassas  ölçümü  gerçekleştirildi…! (The most accurate measurement of rare meson decay…!)

  

Bs0  mezon  bozunması.

(Kaynak: IFJ PAN / CERN / The LHCb Collaboration/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da  13  Nisan  2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, nadir  bir  “mezon”  bozunmasının hassas  ölçüm  sonucu  modern  fiziği  doğruluyor…!

Aşırı  derece  nadir  olan “Bs0” mezon  bozunması, 2016  yılında, Cenevre’deki   LHCb  (LHC  Beauty  Experiment) Dedektöründe belirlenmişti…

CERN’deki LHCb  deneyinde  çalışan  birçok  bilim  insanı, “Bs0”  mezon  bozunması  ölçümünde   sağlanacak  hassasiyetle, Parçacık  Fiziğinin  Standart  Modelinde limitlerin  belirlenmesini; böylece, modern  fizikte  henüz  bilinmeyen (olası)  acayipliklerin (phenomena)  ilkinin  ortaya  çıkmasını  ummaktaydı…

Araştırmacılar, mezonları LHC’deki (Large Hadron Collider)  proton  çarpışmaları  sürecinde  ortaya  çıkarmakta… Mezonlar,  varlığını  çok  kısa  süre  için  sürdürebilen  atom  altı  parçacıklar…

Bilim  insanlarına  göre, bazı  parçacıkların  çok  nadir  olarak  ortaya  çıkan  bozunmalarının (decay), daha  önce  varlığı  bilinmeyen  elementer  parçacıklarla  birlikte,   yeni  bir fizik  biliminin doğumuna  götürebileceğini  düşünmekte…! Buna  aday  süreçlerden  biri,  “Bs0”  mezonun   bir  “muon”  ve  “anti-muon”a  dönüşmesi…

Prof. Mariusz Witek’in (Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences-IFJ PAN; Cracov)  yaptığı  açıklamaya  göre, Standart  Model  daha  önce  düşünülenden  çok  daha  doğru (accurate)…!

1970’li  yıllarda  oluşturulan  Standart  Model, elementer  parçacık  dünyasını  ve  bu  dünyadaki  etkileşmeleri  açıklayan  bir  model…

Bu  modele  göre  madde Kuarkları (down, up, strange, charm, true ve  beauty) ve  Leptonları (electronları, muon’ları, tauon’ları  ve  onların  ilişkili  nötrinoları) içeren  parçacıklardan  oluşuyor… Bu  modelde,  ayrıca, antimadde  parçacığı  ile, ilişkili diğer madde  parçacıkları  da  yer  alıyor…

Bilim  insanlarına  göre, “ara  bozonlar” (intermediate bosons)  fermiyonlar  arasında kuvvet  taşıcı  olarak  görev  yapmakta…Bu  kapsamda, fotonlar  elektromanyetik  kuvvet  taşıyıcıları…

Sekiz  çeşidi  olan gluonlar  ise  “güçlü  kuvvet” ( strong force) taşıyıcıları… Bozonlar (W+, W- ve d Z0)  ise “zayıf  kuvvet” (weak force) taşıyıcıları…

Varlığı   LHC’de  iki  yıl  kadar  önce  ispatlanan  “Higgs  Bozonu”  ise (Higgs  Boson) parçacıklara kütle  kazandıran  bir  başka  parçacık… Gluonlar  ve  Fotonlar, kütlesi  mevcut  olmayan (Higgs’le  etkileşime  giremeyen)  parçacıklar…!

Elektronlardan 200  kat  daha  büyük  kütleye  sahip  olan  bir  Muon’lar , elektron  ile  aynı  karakteristik  özelliğe  sahip  parçacıklar…

“B  mezonlar”  ise,  iki  Kuark’tan  (beauty anti-quark ile birer  down, up, strange veya  charm  quark’tan)   oluşan, kararsız  parçacıklar…  Bilim  insanlarına  göre, bir  “Bs0”  Mezonun bir  Muona  ve  Anti-Muona bozunması   aşırı  derecede  nadir olarak  gerçekleşen  bir  olay…

Bilim  insanları,  tüm  bu  gelişmelere  rağmen, Standart  Teorinin  mükemmel  olmadığını  düşünüyor…!

Bu  teoride “gravitasyon” (gravity)  dikkate  alınmıyor… Bu  teori,  Evrendeki  maddenin  anti-maddeye  olan  üstünlüğünün  sebebini  açıklamıyor… Kara  Maddeye  bir  açıklama  getirmiyor…Fermiyonların üç  grup  halinde  olmalarını  açıklayamıyor… Standart  Modelin çalışabilmesi  için, her  bir  parçacığın  kütlesiyle  birlikte ampirik  olarak  seçilmiş yirmi  sabitin  hesaba  katılması  gerekiyor…

 

Yararlanılan Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/The_most_accurate_measurement_of_rare_meson_decay_confirms_modern_physics_999.html