“Fazla”  gama-ışınları  Kara  Maddenin  varlığına  işaret  değil…! (Excess’ Gamma-Rays likely not sign of Dark Matter…!)

Pulsar (temsili)

(Kaynak: NASA/CXC/University of Massachusetts/D. Wang et al.; Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory)

Mike Wall’ın   Space.com’da, 3  Mayıs  2017  tarihinde yayımlanan  haberinde  böyle  söyleniyor…!

Araştırmacılar, bir  süredir, Samanyolu  gökadasının  merkez  bölgesinden   yayılan yüksek  enerjili  gama-ışınlarının Kara  Maddenin  varlığının  işareti  olabileceğini  ileri  sürmekteydiler…

Yapılan  son  bir  araştırmaya  göre, bu  ışınlar ekseni  etrafında  hızla  dönen  ve yüksek  derecede yoğun  ve  manyetize  nötron  yıldızı  (pulsar)  topluluğundan  kaynaklanıyor  olabilir…

Araştırma  grubundan  Mattia Di Mauro’nin (Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology (KIPAC); Kaliforniya) yaptığı  açıklamaya  göre, Samanyolunun  merkezinden  yayımlanan gama-ışınının  açıklanması  için Kara  maddenin  varlığına  ihtiyaç  yok…!

Araştırmacılar  (Fermi  LAT  Colloboration) , bu  sonuca  NASA’nın Fermi  Gama-ışını  Teleskobu  üzerindeki “Büyük  Alan  Teleskobu”yla (Large  Area  Telescope)  toplanan  veriyi  kullanarak  yaptılar. ..

Bilim  insanları,  Kara  maddenin “Zayıf  Etkileşen Büyük  Kütleli  Parçacıklar”dan (Weakly Interacting Massive Particles-WIMPs) oluştuğunu  düşünmekte…Teorik  fizikçiler, WIMP’lerin birbiri  ile  etkileştiğinde  (doğrudan  veya üretilen  ikincil  parçacıklar  vasıtasıyla) gama-ışını  yayımladığını düşünmekteydi…

Bilim  insanı  Enrico  Fermi, Samanyolunun  Merkez  bölgesindeki  gama-ışını  fazlalığını  belirlediğinde, astronomlar,  bu  durumun Pulsarların  varlığı  gibi, geleneksel  yollarla  açıklanamayacağını  ileri  sürmüştü…  Bu  ışın  fazlalığının  kaynağı  Kara  Madde (daha  doğru  bir  Türkçe’leştirmeyle “Koyu  Madde”)  olmalıydı…!

Gökadalarda  gözlenen  yıldızların  yörünge  hızlarının  büyüklüğü, ancak, Kara  maddenin  varlığıyla  açıklanabilmekte…  (Kara  Maddenin  kütleçekimsel  etkisi…)

Araştırmacılar, tüm  gayretlerine  rağmen, Kara  Maddenin  varlığına  yeni  kanıtlar  bulmakta zorlanmaktaydı…

Araştırmacılar, yayımladıkları  gama-ışınının  enerji  seviyesine  bağlı  olarak,  Pulsarların belirgin  bir  spektruma  sahip  olduklarını  belirlemiş  durumda…

Araştırmacılara  göre, Samanyolunun  merkezinde  gözlenen gama-ışınının Samanyolunun  etrafında  dolanan diğer  bazı  cüce  gökadaların  merkez  bölgelerinde  gözlenememesi, bunun kaynağının  Kara  Madde  olmadığına  başka  bir  kanıt…

Kısaca, Kara  Maddenin  varlığının  kanıtlanması  “başka  bahara  kalacak”  gibi  görünüyor…!

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.space.com/36696-gamma-ray-signal-not-dark-matter.html