Kalsiyumu  fazla  bol  yıldız  keşfedildi…! (Astrophysicists discovered a star polluted by calcium…!)

RCW 86 optik  ve x-ışını  görüntüsü.

(Kaynak: Vasilii Gvaramadze/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da  2  Mayıs  2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, astronomlar atmosferinde  bolca  kalsiyum  bulunan  bir  yıldızı  belirledi…

“Lomonosov Moscow State University”nin  Sternberg Astronomi  Enstitüsünden bir  araştırmacı  tarafından  yönetilen  bir  araştırma  grubu, Süpernova  kalıntısı RCW 86  içinde, ikili  bir  yıldız  sistemini  keşfetti…

Araştırmacılar,  gerçekleştirdikleri  spektroskopik  analizlerle, bu  güneş-benzeri  ikili  yıldızdan  birinin  atmosferinde yüksek  miktarda  kalsiyumun  varlığını  belirledi… Araştırmacılar, bu nisbeten  ağır  kalsiyom  elementinin RCW 86’nın  oluşmasına  yol  açan süpernova  patlamasından  kaynaklandığını  düşünüyor…

Bilim  insanları, büyük  kütleli  yıldızların hayatının  ilk  bölümünün  bir  süpernova  patlamasıyla  sona  erdiğini  ileri  sürmekte…Bu  süreçte,  yıldızın merkezi  bölgesi  bir  Nötron  Yıldızı  oluşturmak  üzere  çökelirken, dış  tabakası Süpernova  kalıntısı  (supernova  remnant, SNR) oluşturmak  üzere, çok  yüksek  hızlı  bir  gaz  bulutu  olarak  genleşmekte…

Astronomlar,  Samanyolu  Gökadasında bugüne  kadar,  yüzlerce  SNR  belirledi… Bunların  onlarcasının  ise  Nötron  Yıldızlarıyla  ilişkili  oldukları  anlaşıldı…

Sternberg  Astronomi  Enstitüsünden (Sternberg Astronomical Institute)  Vasilii Gvaramadze, 2002’de, RCW 86’nın  armut  şeklindeki (pyriform)  görünüşünün, bu  balonun kenarında  yer  almış  bir  yıldızdan  kaynaklanmış,   bir  süpernova  patlamasının  kalıntısı  olduğunu  ileri  sürdü…!

Bu  önerme  onun,  Chandra  x-ışını  Gözlemevi  (Chandra X-ray Observatory)   verisini  kullanarak,   Nötron Yıldızı  [GV2003] N’yi  belirlemesini  sağladı…

Bilim  insanları, eğer  [GV2003] N  bir  nötron  yıldızı  ise, bunun  çok  az  optik  ışıma  yapması  gerektiğini  düşünmekte… Ancak, [GV2003] N  oldukça  parlak  bir  yıldız… Bir  Nötron Yıldızı  olamayacak  kadar  parlak…!  European Southern Observatory’nin  (ESO)  teleskobuyla  yapılan  gözlemlerde, bu  yıldızın G-tipi  bir (Güneş  tipinde)  yıldız  olduğu  anlaşıldı…

Diğer  taraftan, bu  yıldızın  x-ışını  ışımasının  bir  G-tipi  yıldızdan  büyük  olduğu  dikkate  alınarak, bu  yıldızın, gerçekte,x-ışını  yayımlayan  bir  Nötron  yıldızı  ile  optik  ışıma  yapan  G-tipi  bir  başka  yıldızdan  oluşan  bir  ikili  sistem  olduğu  sonucuna  varıldı…

İkili  sistemin  bir  yıldızı  patladığında  ikinci  yıldızın, Süpernovanın sentezlediği   ağır  metallerle  “kirlenmesi”nin mümkün  olacağı  düşünülüyor…

Araştırmacılar, Avrupa’nın  ESO  Gözlemevindeki VLT  Teleskobuyla (Very Large Telescope; Şili)  2015  yılında  gerçekleştirdikleri  gözlemlerde, G-yıldızının radyal  hızının, bir  aylık  sürede,  büyük  ölçüde  değiştiğini  belirlediler. Bu  durum,  incelenen  yıldızın/yıldızların  periyodu  bir  ay  olan, ikili  bir  sistem  olduğu  sonucuna  varıldı…

Sonuç  olarak, [GV2003] N  bir  Nötron  Yıldızı, RCW 86 ise, baloncuğun  kenarında  yer  alan  bir  yıldızın  patlaması  sonunda  oluşmuş  bir  Süpernova  kalıntısıydı…!

Araştırmacılar,  varılan  bu  sonucun, belirli  SNR’lerin  anlaşılması  ve bunlarla  ilişkili  Nötron  Yıldızlarının  belirlenmesi  için  önemli  olduğunu  düşünüyor…

Araştırmacılar,  yakın  zamana  kadar, kalsiyumca-zengin  Süpernovaların orijininin küçük-kütleli Beyaz  Cücelerin helyum  kabuklarının  patlaması  sebebiyle  oluştuğunu  düşünmekteydi… Vasilii Gvaramadze  ve  araştırma  grubunun  elde  ettiği  veriler, belirli  şartlar  altında büyük  miktardaki  kalsiyum  bulutunun ikili (binary)  sistemlerdeki  büyük  yıldızların  patlamaları  sonunda  da  sentezlenebileceğini   gösterdi…

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/Astrophysicists_discovered_a_star_polluted_by_calcium_999.html