Uzay  tozu  radyo  dalgası  yayımlar… mı ?  (Does  a space dust  emit radio waves…?)

Uzay  aracına  çarpan yüksek  hızlı parçacık/uzay  çöpü plazmaya  dönüşürken  radyo  dalgası  yayımlar.

(Kaynak: Fletcher/Close/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da  3  Mayıs  2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre…yayımlar!

Uzay, boş bir  vakum  ortamı  olarak  bilinse  de, gerçekte, yüksek  hızla  hareket  eden uzay  tozlarını  barındırır… Başta  yıldız  patlamaları  olmak  üzere, çarpışan  gök  cisimleri bu  uzay  tozunu  sürekli  üretir… Ay  da  dahil  olmak  üzere Marsın…asteroidlerin  yüzeyinin  kalın  bir  toz  tabakasıyla  kaplı  olması  buyüzden…

Dünyaya  yakın  ortamda,  bu  uzay  tozuna  bir  de, “Dünyalı  eseri”  uzay  çöpleri  de  eklenmekte…Genelde  metalik  olan uzay  aracı  kalıntıları…

Dünya  yörüngesinde  dolanan  uydular  ve  istasyonlar  başta  olmak  üzere, uzayda  yol  alan uzay  araçları  bu  uzay  tozlarıyla  zaman  zaman  karşılaşmakta (çarpışmakta)…

Yapılan  araştırmalara  göre, uzay  aracına  çarpan  bu küçük  tanecikler  yeterince  büyük  bir  hıza  sahipse, bu  tanecikler  çarpışma esnasında  plazmaya  dönüşmekte… Hızın  daha  da  büyük  olduğu  durumlarda, bu  plazma  ortamından  elektromanyetik  dalgalar  yayımlanabilmekte…

Araştırmacılar, yayımlanan  bu  elektromanyetik (radyo)  dalgalarının uzay  aracının  elektronik  sistemlerinde  hasara  ve  arızaya  yol  açabileceğini, gerçekleştirilen  simülasyonlarla,   belirledi… Uzay  boşluğuna  genleşen  plazma  içinde, farklı  hızlarda  hareket  eden  iyonlar  ve  elektronlar radyo  dalgalarının  ortaya  çıkmasına  sebep  olmakta…

Stanford  Üniversitesindeki  araştırmacılardan  Sigrid  Close  başkanlığındaki  bir  grup  araştırmacı, 2010’da,  yüksek  hızlı  çarpmaların  yolaçtığı  plazmaların bazı  uyduların  arızalanmasına  yol  açtığını  belirlemişti…!

Ancak, bu  etkilenmenin  simülasyonlarla  gösterimi  henüz  mümkün  olabildi… Yapılan  araştırmalara  göre, sert  bir  yüzeye  çarpan  yüksek  hızlı  bir  parçacık hedef  noktasını buharlaştırır  ve  iyonize  eder… (İyonizasyon  bir  atomda  elektronların  ve  çekirdeğin  birbirinden  ayrılarak  uzaklaşması…)

Çarpışma ürünü  olarak  bir  toz  bulutu, gaz  ve plazma  ortaya  çıkar… Bu  plazma  çevreyi  kuşatan  uzay  boşluğunda  genleşirken, yoğunluğu düşer  ve plazmayı  oluşturan  parçaların  çarpışamayacağı  (birbiriyle  etkileşemeyeceği) bir  ortama  dönüşür…

Araştırmacılara  göre,  oluşan  bu  ortamda  elektronlar  daha  büyük  kütleli  iyonlara  göre,  daha  yüksek  hızla  hareket  eder… Yüklü  parçacıkların  birbirinden  büyük-ölçekli  uzaklaşmaları elektromanyetik  dalga  yayımlanmasına  sebep  olur…!

Bu  konudaki  araştırmalar  devam  ediyor…

Yararlanılan  Kaynak:

http://www.spacedaily.com/reports/Why_space_dust_emits_radio_waves_upon_crashing_into_a_spacecraft_999.html