“Sıcak Neptün”ün ilkel  atmosferi…! (‘Warm Neptune’s   primitive   atmosphere…!)

 

Sıcak Gaz  Gezegen (temsili)

 Spacedaily.com’da  15 Mayıs  2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, araştırmacılar, NASA’nın  Hubble  Uzay  Teleskobu  ve  Spitzer  Uzay  Teleskoplarıyla  gerçekleştirilen  gözlemlerde, 437  ışık  yılı  uzaklıktaki  öte-gezegen “Sıcak  Neptün”  (HAT-P-26b) atmosferinin, evrende  ilk  olarak  sentezlenen  maddelerden  olan  Hidrojen  ve  Helyum’dan  oluştuğunu  belirledi… Bu  gök cismi Güneşin  iki  katı  kadar  yaşlı  olan  bir  yıldızın  etrafında  dolanmakta…

Bu  gök  cisminin “sıcak”  olarak  nitelenmesi, yıldızına  yakın  bir yörüngede  dolanmasından… Bu  gezegenin  atmosferinde su  buharının  da  mevcut  olduğu  belirlendi…

Bu  araştırmayı  gerçekleştirenlerden  olan  araştırmacı  Hannah Wakeford’un  (NASA’  Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland) açıklamasına  göre, bu  gezegenin  atmosferi “transit”  metoduyla (yıldızın  önünden  geçişleri  esnasında), yıldız ışığı  spektroskopisi  ile  incelendi…

Araştırmacılar, gaz  gezegenlerin  atmosferlerindeki metal atomu  oranına  bakarak,  bu gezegenlerin yıldızının  yakınında  veya  uzağında  oluştuğunu  belirlemeye  çalışmakta…

Yapılan  araştırmalarda, bu  gezegenlerin, zamanla, yıldızından  uzaklaşabildiğini  veya  yıldızına  yaklaşabildiğini  de  belirlendi…

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/Warm_Neptune_Has_Unexpectedly_Primitive_Atmosphere_999.html