Radyoaktif  bozunma  öte-gezegenlerde  yaşamı  destekleyebilir…mi? (How radioactive decay could support extraterrestrial life…?)

  

(Kaynak: SwRI/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da 22  Mayıs  2017  tarihinde  yayımlanan  bir  yazıya  göre, “radiolysis” gezegenlerde  yaşamı  destekleyebilir…

Teksas  Üniversitesinden  (San Antonio) ve “Southwest Research Institute-SwRI”den  bir  grup  araştırmacı, “radiolysis”  adı verilen, suyu-parçalayan bir  süreçle, kayalık  gök  cisimlerinin  yayımladığı  radyasyonun su  moleküllerini  parçalayarak, “hidrojenle-beslenen”  mikropları  nasıl destekleyebileceğini  gösterdi…!

Araştırmacılar, geliştirdikleri  modeli Satürnün  uydusu Enceladus’a, Jüpiterin  uydusu Europa’ya, Plütonun  uydusu  Charon’a  ve  cüce  gezegen Ceres’e  uyguladı…

Yapılan  açıklamaya  göre, “radiyolosis”i izleyen fiziki  ve  kimyasal  süreçlerde moleküler  Hidrojen (H2)  açığa  çıkar…  Bu  moleküler  Hidrojen uzay-biyologlarının  ilgilerini  çekmekte…  Diğer  taraftan, uranyum, potasyum  ve  toryum  gibi radyoaktif  izotoplar “chondrite”  olarak  adlandırılan göktaşları  içinde  mevcut  olabilmekte…

Araştırmacılara  göre, (aday) uyduların  gözenekli  çekirdeği  içine  sızabilecek okyanus  suyu iyonlaştırıcı  radyasyona  maruz  kalarak, “radiolysis”  süreci  sonunda moeküler  hidrojenin  ve reaktif  oksijen  bileşiklerinin  oluşmasını  tetikleyebilir…

UTSA/SwRI’de  doktora  öğrencisi Bouquet, H2  tarafından desteklenen  mikrobik  yaşamın  Dünyanın eksterm bölgelerinde  varolduğu belirlendi… Güney  Afrikadaki  bir  altın  madeninin  üç  kilometre  kadar  derinlerinde ve okyanus  tabanındaki  hidrotermal  bacalardan (hydrothermal  vent) alınan  su  örnekleri  bu  durumu  gösterdi…Benzer  olasılıklar, yerkabuğunun  altında  okyanus  barındırdığı  belirlenen Enceladus  ve  Europa’da  da  mevcut  olabilir…

Bilim  insanları, okyanus  dünyasında  moleküler  Hidrojen  için sıkça önerilen  jeolojik  başkalaşım  süreci “serpentinization”; hidrotermal  bacalar  etrafında  oluşan  süreç…

Kısaca,  araştırmacılar, “radioloysis”in moleküler  Hidrojen  üretiminde, hidrotermal  bacaların  yanında,  önemli  bir  kaynak  olabileceği  sonucuna  vardı…  Bu  süreç, moleküler Hidrojenin  yanı  sıra, bu  süreçte belirli  minerallerle  tepkimeye  girerek  sülfatları  oluşturan oksijen  bileşiklerini  de  oluşturabilir…  Sülfatlar  belirli  mikroorganizmalar  için  besin  kaynağı…!

 

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

 

http://www.spacedaily.com/reports/Joint_UTSA_SwRI_study_shows_how_radioactive_decay_could_support_extraterrestrial_life_999.html