‘Inflaton’…bir  göründü…bir  yok  oldu…! (Goodbye to ‘Inflaton’…!)

LHC’de iki-foton  bozunması.

(Kaynak: Spacedaily.com/CERN)

Büyük  Patlama’nın (Big Bang)  arkasındaki  itici  güç  olduğu  varsayılan   parçacık,“Inflaton”  mevcut  olmayabilir… !

Spacedaily.com’da 9 Haziran  2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, “LHCb”  deneyinde / araştırmasında  çalışan  bilim  insanlarının  gerçekleştirdiği  son  araştırma  bunu  söylüyor…

Bilim  insanları, Büyük  Patlama’dan  sonraki  ilk  anlarda, Evrenin bugünkü  şişme (genleşme)  hızından  milyarlarca  kat daha  hızlı  olarak  şiştiğini  hesaplıyor… Bu  şişmenin  arkasındaki  itici  gücün  de, “Inflaton”  adı  verilen  bir (olası)  parçacığın taşıdığı bir  kuvvet  alanının  oluştuğu  düşünülmekteydi…

Polonya  Bilimler  Akademisi  Nükleer  Fizik  Bölümünden ( IFJ PAN,  Cracow) ve Zürih  Üniversitesinden (UZH, Zurich )  araştırmacıların LHCb’de (CERN’deki  LHC’de  gerçekleştirilen “beuty”  adlı  bir  araştırma) mezonların (meson) bozunmaları  üzerine  gerçekleştirdikleri en  son  araştırmada, Higgs  Bozonu  benzeri  özelliklere  sahip  olan fakat, çok  daha  küçük  kütleli  bir parçacık, “Inflaton” mevcut  görünmüyor…

Bilim  insanları,  Büyük  Patlamadan  günümüze  kadar  gelen  bir belirtinin Kozmik  Artalan  Işıması (Cosmic  Microvawe Background, CMB )  olduğunu  düşünüyor… Bu  radyasyon (ışıma) Evrende  ortalama 2.7 Kelvin  (-270.45  Santigrad derece) derecelik  bir sıcaklık  olarak  ölçülmekte…!

Evrende  her  yönde  ölçülen  radyasyonun (ışımanın, sıcaklığın)  birbirine  çok  yakın  bir  değerde  olması, aradaki  çok  farklı  uzaklıklar  sebebiyle,  bilim  insanlarını  şaşırtmaktaydı… Bu  anlaşılması  zor  duruma  bir  açıklamayı, 1981’de, İngiliz  astrofizikçi  Prof. Alan  Guth  getirdi… Guth’un  önerdiği  modele  göre, Evren  başlangıçta  yavaş  bir  şekilde  şişti…Bu  yavaş  süreçte, Evrenin  parçaları  sıcaklık  dağılımını  üniform  kılacak  şekilde,  etkileşim  gerçekleştirebildi…  Takiben,  Evren  çok  hızlı  bir  şekilde şişti…!  Bugün  sıcaklığın farklı bölgelerde birbirine  yakın  değerde  olabilmesi  böyle  açıklanıyor…

Evrenin  şişmesini  sağlayacak  “kuvvet  taşıyıcı”  parçacık  olarak varolması  gerektiği  düşünülen “Inflaton”  için  aday  parçacık  Higgs  Bozonuydu… Ancak, bu  parçacık LHC’de  2012’de  keşfedildiğinde, beklenenden  çok  daha  büyük  kütleli  bir  parçacık  olduğu  anlaşıldı… Evrendeki  şişme sürecini  gerçekleştirmek  için  fazla  büyük  bir  parçacık…!

Araştırmacılar, gelinen  bu  durumda, Higgs  Parçacığıyla  aynı  özellikte  fakat  aha  küçük, başka bir  parçacığın  var  olması gerektiğini  düşündüler…

Bilim  insanları, kuantum  mekaniğinde, denk  özelliklere  sahip  parçacıkların  “osilayon” (oscillation)  sözcüğüyle  nitelenen, birbirine  dönüşüm  yapabildiğini  düşünmekte… Kısaca, Inflaton’un  Higgs  Bozonuna,  Higgs  Bozonunun  da  Inflaton’a  (yanıp-sönen  ışıklar  gibi…) dönüşmesi…

Araştırmacılara  göre, “Inflaton”  gerçekten  mevcut  ise, “B+  Meson”  bazen Kaon’a (K+  Meson) ve  Higgs  Parçacığına  bozunurken, “osilasyon”  özelliği  sebebiyle, Higgs  yerine  Inflaton’da  ortaya  çıkabilir…   Inflaton da,  takiben,     “Moun”  ve  “Anti-Muon”a  dönüşür… LHCb’deki dedektörler  Higg’in  ve  Inflaton’un  varlığını  belirleyemedi…!  Ancak,  araştırmacılar, deneyde  üretilen  parçacıklar  içinde Kaon’lar  ile, takiben,  Muon / Anti-Muon çiftlerinin  gözlenebileceğini  düşündü…

Sonuç  olarak,  araştırmacılar, gerçekleştirdikleri  deneyde “Inflaton”un, en  azından,  beklenen  kütle  sınırları  içinde,   varlığını  teyid  edemedi…! “Inflaton”  mevcut  ise, düşünülenden  daha  büyük  kütlede  olabilir, veya, birden  fazla  varyasyonda  mevcut  olabilir…!

Ya  da, Evrenin  şişmesinin  anlaşılması  bir  başka  “Bahar”a  kalabilir…!

 

Yararlanılan Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/Cosmic_inflation_Higgs_says_goodbye_to_his_little_brother_999.html