Hem  en uzak, hem  de  en sıcak…nasıl  oluyor…?  (Farthest…hottest… How…?)

(Kaynak: NASA/space.com)

Bilindiği  üzere,  gök  cisimleri  eliptik  yörüngelerde  dolanır… Dünyanın  yörüngesi  gibi, bazı  yörüngeler bir  çembere çok  yakın  durumda  olsa  da, hiçbiri  düzgün  birer  çember  değildir… Yörüngelerini  dolanırken Güneşe  en  yakın  konuna (prehelion)  ve  en  uzak  konuma (aphelion) gelirler…

Dün, 3 Temmuz 2017, Dünya yıllık  en  uzak  konumundaydı… Hava  sıcaklığının  da, bazı  şehirlerimizde 50  santigrad  dereceye yaklaştığı  söylendi… Hem…”en  uzakta”,  hem  de  “en  sıcak”… Bu  nasıl  oluyor…?

Mike Wall, space.com’da  3 Temmuz  2017  tarihinde  yayımlanan  yazısında, bu  konuya  açıklık  getirmiş…

Dünyanın  Güneşe  olan  mesafesi  yıllara  göre  değişkenlik  göstermekle  birlikte, en  uzakta  olduğu  mesafe  ortalama 152 092 505  kilometre  kadar… Dünyanın  Güneşe  olan  ve  “1 AU” (1 Astronomical  Unit)  olarak  adlandırılan  ortalama  mesafesi  ise  149 597 870  kilometre…

Kısaca,  Dünyanın  Güneşe  en  fazla  yaklaştığı nokta  ile  en  fazla  uzaklaştığı  nokta  arasındaki  mesafe 5 milyon  kilometre  kadar… (Dünya-Ay  mesafesinin  12  katı  kadar…)

Dünyanın  ısınmasında, Güneşe  uzaklığından  ziyade  23.5  derecelik  eksenel  eğimi  daha  etkili  olmakta… Kuzey  yarıkür  için düşünülürse, kış  mevsimine  göre, Dünyaya daha  dik  açıyla  gelen  Güneş  ışınları, Dünya  Güneşten  nisbeten  uzaklaştığı  halde, Kuzey  Yarıküreyi  daha  fazla  ısıtmakta…!  Yazın  havanın (ve  karanın,  denizlerin)  daha  fazla  ısınmasının  ana  sebebi  bu…

Ancak, hava  sıcaklığında  çok  daha  etkili  değişimlere  sebep  olan  başka  bir  olay  sözkonusu… Atmosferdeki  hava  akımları… Yer  değiştiren  hava  kütleleri…

Kısaca, Sibirya  üzerinden  gelen  soğuk  hava  dalgası hava  sıcaklığında  önemli  düşüşe  sebep  olabildiği  gibi, Afrika  üzerinden  gelen  sıcak  hava  dalgaları  da, yaz  sıcaklıklarında  önemli  artışa  sebep  olabilmekte…

Bu  hafta  yaşanan  yüksek  sıcaklıkların  esas  sebebi  buydu…!

 

 

Yararlanılan  Kaynak:

https://www.space.com/37371-earth-farthest-from-sun-today-aphelion.html