Kozmik  toz  fabrikası…! (Cosmic    ‘dust factory’…!)

Süpernova 1987A’nın  soğuk,   tozlu (kırmızı)   ve  yüksek  sıcaklıktaki (mavi)   çarpışan  gaz  bölgeleri.(Temsili)

(Kaynak: : A. Angelich; NRAO/AUI/NSF/spacedaily.com)

Cardiff  Üniversitesinden ( Cardiff University ) araştırmacıların  önderlik  ettiği  bir  grup  bilim  insanı,  bir  patlayan  yıldız  kalıntısının  merkezinde  birçok molekül  belirledi… Spacedaily.com’da  11  Temmuz  2017  tarihinde  yayımlanan  bu  haberde,  163 000  ışık  yılı uzaklıktaki Süpernova 1987A’nın  merkezide, daha  önce  varlığı  belirlenmemiş  olan “Formilyum” (HCO+)  ve Sülfür  Moniksit (SO),   ilk  defa  olarak  belirlendi… SN 1987A, Samanyolu  gökadasının  ötesinde, Büyük  Magellan  Bulutsusunda  bir  gök  cismi…

Araştırmacıların  yeni  olarak  belirlenen  bu  moleküller, daha  önce  belirlenen Korbon  Monoksit (CO) ve Silikon  Oksit (SiO) ile birlikte  bulunuyor…

Bu  noktada,  astronomların (yıldız  bilimcilerin) kafaları  biraz  karışık  görünüyor… Bir  kısmı Süpernova  patlamalarıyla  ortaya  çıkan  basınç  ve  sıcaklığın  çevredeki  tüm  molekülleri  yok  edeceğini  düşünürken, diğer  bir  kısmı  bu  ortamda  yeni  moleküllerin (ve  kimyasal  elementlerin)  sentezlenebileceğini  düşünüyor… Bu  sebeple,  bu  sitede,  aynı  konuda  farklı  tezleri  savunan  yazılar  tanıtılabiliyor…!

Araştırma  grubundan  Dr Mikako Matsuura’nın  ifadesine  göre (Cardiff University’s School of Physics and Astronomy ), Süpernova  kalıntısı  gaz 200 santigrad  derecenin  altına  soğuduğunda, patlamayla  sentezlenen  birçok  ağır  element  zengin  moleküllerle birleşmeye  başlayarak  bir  ‘Toz  fabrikası’  oluşturur…!  İlginç  olan, bu  zengin  molekül  fabrikalarının, genellikle, yıldızların  doğduğu  ortamlarda  mevcut  olması…Büyük  kütleli  yıldız  ölümleri yeni  nesil  yıldız  doğumlarınna  ortam  sağlıyor  gibi  görünüyor…

Araştırma  grubu  bu  sonuçlara ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)  Radyo  Teleskobunu  kullanarak  ulaştı…

Bilim  insanları, Güneşin, bazı  kaynaklara  göre 2  katı,  başka  kaynaklara  göre  10  katı  kadar  büyük  kütleli  yıldızların,  çekirdeklerindeki  nükleer reaksiyonu  besleyen  yakıtının  tükenmesi  ve  yıldızın  içinde  basınç / kütleçekimi  dengesini  sağlayan  ısının/enerjinin  sürdürülememesi  sebebiyle,   içine  çöktüğünü  ve  takiben meydane  gelen  patlamanın yıldızın  dış  katmanlarını  uzaya saçtığını  düşünüyor…

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/Cosmic_dust_factory_reveals_clues_to_how_stars_are_born_999.html