Voyager araçlarıyla  iletişim  hala  sağlanıyor… ! ( Voyager-1 spacecraft still in communication 40 years out into the space…!

Spacedaily.com’da  1  Ağustos  2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Voyager  araçlarıyla, geçen  kırk  yıldan  sonra,  hâlâ  iletişim  sağlanabiliyor…!

NASA’nın  Voyager 1  ve  Voyager 2  araçları, bu  ağustos  ve  Eylül  aylarında  uzay  yolculuklarının  kırkıncı  yılını  tamamlayacak… Uzay  ortamında bu kadar  uzu süre  görev  yapan  araçlar  halen  veri   göndermeye  devam  ediyor…

Her  iki  aracın  da  üzerinde, insan-hayvan  sesleriyle, çeşitli resimlerin  ve mesajların kayıtlı  olduğu altın  kaplı, CD’ler    mevcut…

NASA’nın  uzmanlarına  göre, bu   araçların  uzayda varlığını  milyarlarca  yıllık  bir  süre  boyunca  sürdürebileceği  düşünüldüğünde, Samanyolu  gökadasında bir  zamanlar  varolmuş  olan  insanlığın geriye  kalacak  tek kanıtı  olabilir…!

Voyager 1 (Gezgin 1)  aracı 5 Eylül 1977’de, Voyager 2  ise, 20  Ağustos  1977  tarihinde  uzaya  gönderildi… NASA,   2012  yılında, Voyager 1’in  “yıldızlar-arası”  uzay  ortamına ulaştığını  açıkladı…     Biz, bu  sitede    daha  önce  yayımladığımız  yazılarda NASA’nın  bu  iddiasının –bazı  açılardan- doğru  olmadığını  ileri  sürdük… NASA’ya,  öncelikle, “Güneş  Sisteminin sınırı”nın bir  “bilimsel  tanımı”nın  yapılmasına ihtiyaç olduğunu  hatırlattık…Bu  tanımlama  yapılmadığı sürece, bize  göre,  NASA’nın  iddiası havada  kalmaktaydı…! Eğer  Güneş  Sistemi, gravitasyonel etki (çekim)  temeline  dayanan  bir  şekilde tanımlanacaksa, Oort  Bulutu (Kabuğu) Güneş  Sisteminin  fiziki  sınırı  olmalıydı… Bu  kabule  göre  de, Voyager  araçlarının  bu  sınırı  geçebilmesi  için  kırk  değil, kırk  bin  yıl  gerekecekti…!

NASA, Voyager 1   aracının  Güneş  Sisteminin  Sınırının ötesine  geçtiği  hususundaki  iddiasını, bu  sınırın  Güneş Rüzgarlarıyla yıldızlararası  ortamdan   gelen elektromanyetik (parçacık)  rüzgarlarının  karşılaşarak  oluşturduğu  sınır  olarak  kabul  etmekte…Şüphesiz,  bu  varsayım  temelinde   NASA  haklı…  Kısaca, Voyager 1  aracı  bu  sınırın  ötesine ulaşmış  durumda…

Ancak, burası  Güneş  Sisteminin  gerçek  sınırı  mı…?  Cevaplanması  gereken  esas soru  bu…!

Voyager  araçları,  bu  yolculuklarının  ilk  bölümünde  önemli  keşifler  de  yaptı… Dünya  dışındaki ilk  volkanı, Jüpiterin  uydusu  Io  üzerinde  keşfetti…Jüpiterin uydusu Europanın  içinde  bir  okyanusun  mevcut  olabileceği  hususunda  ilk  işaretleri  belirledi… Satürnün  uydusu  Titanın  Dünya-benzeri  bir atmosferinin  mevcut  olduğunu  belirledi…  Neptünün  uydusu  Triton  üzerinde buzlu-gayzerlerin ( icy-geysers )  varlığını  belirledi…

NASA’ya  göre, mevcut (saatte  48 000  km  kadarki)   hızlarıyla,  bu  araçların  herhangi  bir  yıldıza yaklaşabilmeleri  için  40 000  daha  gerekli… Bu  araçlar Güneş  Sisteminde  farklı  yönlere doğru  ilerlediklerinden, Voyager 2,  NASA’nin  kabul  ettiği  “sınıra”  henüz  ulaşamadı… Bunu  sebebi,Güneşin  oluşturduğu Heliosfer  küresinin gerçekte  bir  armut  biçiminde  (farklı  yönlerdeki sınıra  uzaklığın, farklı)  olması…

Halen  Dünyadan 20  milyar  kilometre  kadar  uzakta  bulunan  Voyager 1  aracının  gönderdiği  bilgilere  göre, neredeyse  ışık  hızına  yakın  bir  hızda  ilerleyen kozmik  ışınlar  ve atom  çekirdekleri (protonlar,  nötronlar) yıldızlararası  ortamda, Dünya  yakınında  mevcut  olanlardan  dört  defa daha  fazla…!  Bu  da, Güneş  rüzgarlarının  oluşturduğu  “heliosfer”,  Güneş  Sistemini, en  azından  gezegen  grubunu  koruyan,  bir  radyasyon kalkanı  gibi  rol  oynamakta…

Halen  Dünyadan 21  milyar  kilometre  kadar  uzakta  olan  Voyager 2’nin, NASA’nın  varsaydığı  “sınıra”  ulaşabilmesi  için  daha  dört-beş  yıl  gerekmekte…Voyager 1, 23  milyar  kilometre uzaklığa  ulaştı…

Araçlar  üzerindeki sistemlerin elektrik  ihtiyacı radyoizotop termoelektrik jeneratörlerle (radioisotope thermoelectric generators ) sağlanmakta… Bu  jeneratörlerin  yakıtı  Plutonyum-238  ile karşılanmakta…Araçların 2030  yılına  kadar bilgi  göndermeyi  sürdürmeleri  beklenmekte…

 

Yararlanılan Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/Voyager_spacecraft_still_in_communication_40_years_out_into_the_void_999.html

 

%d blogcu bunu beğendi: