Büyük  ve  uzak  kuyruklu  yıldızlar  daha  yaygın…! ( Large, Distant Comets… seem more common…!)

WISE (temsili)

(Kaynak: NASA/Spacedaily.com)

Jüpiter  ailesi  kuyruklu  yıldızlar  ile uzun-periyodlu  kuyruklu  yıldızlar  arasında evrimsel  fark  var…!

Bunu, Elizabeth Landau  söylüyor… Spacedaily.com’da,  26 Temmuz  2017  tarihinde  yayımlanan  yazısında…

Uzun-periyodlu  kuyruklu  yıldızlar,  başta  Oort  Bulutu (“Oort  Kabuğu”  demek  belki  daha  doğru…)   olmak  üzere, Güneş  Sistemindeki  bilinen  gezegenlerin  ötesinden, Kuiper  Kuşağından  gelen  gök  cisimleri…

Bu  gök  cisimlerinin  Güneşin  etrafında  bir  dolanışının  binlerce, hatta, milyonlarca  yıl  alabileceği  hesaplanmakta…

NASA’nın  gökyüzünü kızılötesi  dalga  boyunda  tarayan WISE  aracı  ile  yapılan  gözlemlerde, bu  gök  cisimleri  hakkında  yeni  bilgiler  elde  edildi… Bu  gözlemlerde, boyu  bir  kilometreyi  aşan  uzun-periyodlu  kuyrukluyıldızların  daha  önce  tahmin  edilenlerden yedi kat  daha  fazla  olduğu  belirlendi… Belirlenen  diğer  bir  husus,  bu  uzun-periyodlu  kuyruklu  yıldızların Jüpiter  ailesi  kuyruklu  yıldızların  iki  katı  olması… (Jüpiterin  gravitasyon  kuvveti  tarafından  hapsolunan  bu  kuyruklu  yıldızların  Güneşin  etrafındaki  dolanma  süreleri  yirmi yıldan  kısa…)

WISE  ile  yapılan  gözlemlerde  belirlenen  bir  başka  husus  ise, sekiz  aylık  dönemde, Güneşin  ertafından  dolanan  kuyruklu  yıldız  sayısının tahmin  edilenin 3-5  kat  fazla  olması…!

Araştırma  grubundan  ve  Maryland  Üniversitesinden  James  Bauer, Güneş  Sisteminin  artık  maddesi  olan  ve   Oort  Bulutundan  gelmekte  olan  kuyruklu  yıldızların tahmin  edilenlerden  çok  daha  fazla  olduğunu  söylüyor…

Oort  Bulutu, Güneş  Sistemini  küresel  bir  kabuk  gibi  saran, buzlu  madde  kalıntılarından  oluşan  bir yığın… WISE  tarafından  gözlenen  kuyruklu  yıldızların Oort  bulutundan  milyonlarca  yıl  önce,  Güneşe  doğru  itilmiş buzlu  kütleler  olduğu  düşünülüyor…  Oort  Bulutunun, Güneş  rüzgarları  tarafından  itilen maddenin Güneşin  gravitasyon  kuvveti  ile  dengelendiği  bir alanda  birikmiş  olduğu  düşünülüyor…

Oort  bulutundaki  buzlu  maddenin, Güneş  Sisteminin ilk  oluşum  evresinde, gaz-toz  diskini  oluşturan maddenin  orijinal  hali  olduğu  düşünülüyor…

WISE  ile  gerçekleştirilen  gözlemlerden  önce, kuyrukluyıldızların  etrafını  saran  gaz-toz  bulutu  sebebiyle, çekirdeklerinin  boyunu  ölçmek-genelde- mümkün  olamıyordu…  Bu  sebele,  Halley  ve  Wild  gibi  kuyruklu  yıldızlara  özel araçların  gönderilmesi  gerekmişti…

Güneşe  yakın  bölgede  dolanan  kuyruklu  yıldızların  uzun-periyodlu  kuyruklu yıldızlardan  daha  küçük  olması, Güneşin  etrafında  donanırken, sıcaklık  etkisiyle, daha  sık    kütle  kaybetmeleri  yüzünden…

Ancak,  araştırmacıların  Oort  ve  Jipiter  kuyruklu  yıldızları  arasında  gözledikleri   “evrimsel  farkın” bir  çeşit  “ısıl  işlem”  sebebiyle  oluşan  fark  olduğu  anlaşılıyor…!

Araştırmacılara  göre, kısa  periyodlu  kuyruklu  yıldızların  oransal  azlığı, birçoğunun gezegenlere  çarparak  yok  olmuş  olmasından  kaynaklanmakta… (Ayın, Merkürün  ve  Marsın  yüzeyindeki  kraterleri  hatırlayınız…)

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/Large_Distant_Comets_More_Common_Than_Previously_Thought_999.html

%d blogcu bunu beğendi: