Erken  dönem  Kara  Delikleri   ağır  metal kaynakları  mı…? ( Primordial  Black  Holes   may  be  producer  of  heavy metals…! )

Nötron  Yıldızı (temsili)

Spacedaiy.com’da  7  Ağustos  2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, bu  mümkün  olabilir…!

Bilim  insanları, Evrende (ve  de  insan  vücudunda)   mevcut  olan    metallerin  yıldızların  içinde sentezlendiğini  ( nucleosynthesis )  ileri  sürmekteydi… Carl Sagan’ın  “bizler  yıldız  tozundan  yaratıldık”…  ( We are made of star stuf…)  demesi  bundandı…!

Ancak,  demirden  daha  ağır  metallerin ( r-process elements ) büyük  yıldız  patlamaları olan  süpernovalarda  ve  ikili  ( binary star ) nötron  yıldızı  birleşme  sürecinde   yaratıldığı düşünülüyor…

“UC San Diego’s Center for Astrophysics and Space Sciences” ( UCLA ) başkanı prof. George  Fuller’e  göre, bu  ağır  elementlerin nötronca  zengin  ortamlarda sentezlenebileceğini  söylüyor…

UCLA’da  çalışan  Alex Kusenko ve Volodymyr Takhistov, Fuller  ile  birlikte  oluşturdukları  yeni  teorilerinde, Nötron  Yıldızları  tarafından  kaynaklanan küçük  Kara  Deliklerin yok  olma  sürecinde,  bu  ağır  metallerin  üretildiğini ileri  sürdü…Nötron  yıldızı  Kara  Delikle çarpışırken, meydana  gelen  patlama  nötronlarının  bir  kısmının  uzaya  saçılmasına  sebep  olabilir…Bu  nötronlar  da, ağır  elementlerin  sentezlenmesini  tetikler…

Nötron  yıldızları,  büyük  oranda nötronlardan  oluştuğu  düşünülen, bir  çay kaşığı  kadar  parçasının üç  milyar  ton  kadar ağırlıkta  olacağı  hesaplanan çok-büyük  kütleli  gök  cisimleri…

Bilim  insanları, küçük  Kara  Deliklerin  Büyük  Patlamadan (Big  Bang) sonra  ortaya  çıkmış  olabilecekleri  varsayılıyor…

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/Primordial_black_holes_may_have_helped_to_forge_heavy_elements_999.html

 

 

 

%d blogcu bunu beğendi: