NASA’nın  uzaya  gönderdiği “kroki” Dünya  için   tehlikeli…(mi?) ( A  map NASA Sent  to  space is  dangerous to Earth…?)

Voyager  araçlarına  takılan disk (plaket).

(Kaynak: NASA)

Haber, önce, 17 Ağustos  2017  tarihinde, National Geographic’te  yer  almış…  İnternetteki  basınımız  da (her  zaman  olduğu  gibi) üzerine  atlayınca…biz  de  haberdar  olduk…

Kısaca: NASA’nın kırk  yıl  kadar  önce  uzaya  gönderdiği  Voyager  araçları  üzerindeki (altın  kaplı)  diskler  üzerine  çiziktirilmiş  olan, Samanyolundaki bilinen  Pulsarlara  göre  Dünyanın  konumu krokisi, uzaylılara  Dünyanın  yerini  belirlemede yol  gösterebilir, Dünya  için  tehlike  yaratabilirmiş…!

Bu  haber,  herşeyden  önce, bu  programlarda  görev alan  bilim  insanlarının “yeterince  akıllı  olup  olmadıklarını”  sorgulayan  bir  haber…!

Bu  haberin  kaynağına  bakılırsa,  durum  biraz  daha  vahim  hale  geliyor…  Kaynak:  Dr.  Frank  Drake… NASA’nın  Voyager  Programlarında  da çalışan  ve  “Drake  Eşitliği”ni  (Drake  Equation)  icat  eden,  ayrıca,  SETI ( Search for Extraterrestrial Intelligence ) programını  başlatan  bilim  insanı…

Drake, 1960’lı  yıllarda  önerdiği  bir  denklem (eşitlik)  ile, Evrendeki (olası) akıllı  medeniyetlerin   sayısının  hesaplanabileceğini  ileri  sürmüş;  bu  sebeple  de, yeterince  ünlenmişti…

National  Geographic  sitesi, bu  haberin  yayımlanmasından  24  saat  kadar  sonra, yayımladıkları  ilk  haberin yanlış  değerlendirildiği (misinterpretation) hususuna  dikkat  çeken  bir  açıklama  yapmak  zorunda kaldı…!

Yapılan  bu (ikinci)  açıklamaya  göre, Dr. Drake  ile  röportajı  torunu  yapmış… Drake, 1971’de  uzay  araçlarına  takılan  disklerdeki  Pulsar-Krokisini  çizen  kişi…

Drake’nin  röportajında, o  tarihlerde, uzay  araçlarına  bu  gibi  bilgileri  yüklemenin Dünya  için  yaratabileceği  (olası)  tehlikeler   hususunda  birkaç  saniye  bile  düşünülmediğini  söylemesi  ilginç…! (Acaba,  NASA’daki  bilim  insanları  başka  hangi  uzay  projelerde  de  bu  tutumu  sergiledi…?)

Muhtemelen, basında  yapılan  tartışmalardan  sonra  Drake,   Voyager  araçlarındaki  Pulsar  Krokisinin   uzaylıların  Dünyayı  bulmaları  için tehlike  yaratamayacağını  açıklamak  durumunda  kalmış… Uzaylıların  bu  araçları (ve  de  diskleri)  ele  geçirmesinin  milyonlarca  yıl  sonra  gerçekleşebileceğine  dikkat  çekmiş…

(Bu  noktada  şöyle  bir  yorum  yapmak  mümkün… Göründüğü  kadarıyla, Drake  önce, “amacını  biraz  aşan”  bir  ifadede  bulunmuş…Sonra  da,  bunu  düzeltmeye  çalışmış…!)

Herne  kadar, iddia  edildiği  gibi, uzaya  gönderilen  bilgiyi “harita”  olarak  nitelemek  doğru  değilse  de,   gönderilen  araçların   kırk  yıl  sonra  henüz ( ve  azami)  23  milyar  kilometre  kadar  bir  uzaklığa  erişebildiği  dikkate  alındığında, bırakın  en  yakın  yıldıza  yaklaşmayı, Güneş  Sisteminin  “gravitasyonel  sınırına” ulaşmaları  için  bile    35 000+    yıl  gerekeceğini   hesaplamak   mümkün….!

Yaklaşık  yüz  yıldır, Dünyadan  uzaya  elektromanyetik  (radyo) dalgalar  yayımlanmakta… Uzay  araçlarının  aksine,  bu  dalgalar ışık  hızıyla  hareket  etmekte  ve  uzayın  (neredeyse) her  yönüne  gönderilmekte… Yapılan  açıklamada  da  belirtildiği  üzere,   uzaylılar  tarafından  bu  radyo  dalgalarının belirlenmesi  bir  uzay  aracının  belirlenmesinden  çok  daha  kolay…  Bugüne  kadar  Dünyadan  yayımlanan “akıllı  yaratık  ürünü”  elektromanyetik  dalgalar, haberde  de  belirtildiği  gibi, 100  ışık  yılı uzaklığa  ulaştı… En  yakın  yıldızlardan  yirmibeş  kat  daha uzaktaki  bir  mesafeye…!

Kısaca, birileri Dünyanın  varlığından  haberdar  olacaksa,  bu  kesinlikle, uzaya  gönderilen  araçlar  sayesinde (yüzünden) olmayacak…!

Kaynak  yazıda,  gönderilen  araçların hareket  yönlerindeki (olası)  yıldızlara  ulaşmalarının onbinlerce  yıl  gerekeceği  de  vurgulanmış…Bu  araçların  bir  öte-gezegene  çarpması  veya bir  yabancı  uzay  aracı  tarafından  yakalanması  olasılığı  ise-neredeyse- sıfır  olarak  hesaplanmakta… (Sadece  gezegen  atmosferleri bile uzay  araçlarını   buharlaştırabilecek  ortamlar…!)

York  Üniversitesinden (York University),  antropolojist   Kathryn Denning, Voyager  araçlarına  takılan  disklere  yüklenen  bilgilerin  Dünya  için  yaratacağı  tehlikeler  hususunda, o dönemde, yeterince  fikir  alışverişi  yapılmadığını  söylemiş…

Bazen  rahatsız  edici  olsa  da, gerçeklerin  açıklanması,  her  zaman, desteklenecek bir  tutum… Dr. Drake, Voyager  uçuşunun kırkıncı  yıldönümü  münasebetiyle  verdiği  bu  röportajında, bilim  insanlarının  da, hata  yapabildiklerini, hatalı  söylemlerde  bulunabildiklerini  örneklemiş  oldu…! Sağladığı  diğer  bir  fayda  ise, dış/iç  basının bu  gibi  haberlerin  üzerine  atlamaya  ne  kadar  istekli  olduğunu  göstermesi…

Kısaca, “sazanlar”  mevcut  oldukça… “oltacılar”  da  mevcut  olacaktır…!

 

Yararlanılan Kaynaklar:

http://news.nationalgeographic.com/2017/08/nasa-map-not-dangerous-pulsars-aliens-earth-space-science/

http://news.nationalgeographic.com/2017/08/map-aliens-find-earth-voyager-40-pulsars-space-science/

 

%d blogcu bunu beğendi: