SgrA*…!

SgrA* sistemi (temsili)

SgrA* (Sagittarius A star), Samanyolu  gökadasının  merkezindeki  Kara  Delik (Black  Hole)…

Kara  Delikler, ışık  yayımlamadıkları  için optik  veya  diğer  yöntemlerle  doğrudan  gözlenememekte…Yine  de,  bazı  dolaylı  yöntemlerle, varlıklarını ileri  sürmek  mümkün…!

Astronomlar, SgrA*’nın, Samanyolunun (Milky Way)  tam  olarak  merkezinde  yer  alması  sebebiyle, milyarlarca yıl  önce,  Samanyoluyla  birlikte  oluşmuş  olabileceğini  düşünüyor…

Bilim  insanları,  her  büyük  gökadanın  merkezinde büyük  kütleli  bir  Kara  Deliğin  mevcut  olduğunu ileri  sürdü…

Dünyanın  Samanyolunun  merkezine  nisbeten  yakın  bir  konumda  (26 000  ışık  yılı kadar) olması merkezindeki  Kara  Deliğin  çevresine  etkilerini  gözlemeye  olanak  vermekte… Kara  Delikler eksenleri  etrafında  dönen  büyük  kütleli  cisimler  olduğundan, yakın  çevrelerindeki  gaz  bulutu  gibi cisimlerin  de  bu  eksen  etrafında dönmelerine  sebep  olmakta…Kısaca, SgrA*’nın  yakınındaki  yıldızları  da, bu  gök  cisminin  etrafında  dolanmaları  sözkonusu…

Yapılan  gözlemlerle  bu  durumun  gözlenmesi  mümkün  olabildi…!

Güneşin  Samanyolunun  etrafındaki  bir  dolanışının  200  milyon  yıl  kadar  sürdüğü  hesaplanmakta… Ancak, SgrA*’ya  yakın  bazı  yıldızların  bu  gök  cismi  etrafındaki  bir  dolanışını  birkaç  o yıl  kadar  sürede gerçekleşebildiği  hesaplandı…

(Kaynak: ESO/MPE/S. Gillessen et al/syfy.com)

Astronomlar, SgrA*’nın  kütlesinin  Güneşin  kütlesinin  dört  milyon  katı kadar  olduğunu hesapladı…

Bu  gök  cisminin  etrafında dolanan  yıldızlardan  biri  olan  S2’nin  SgrA*’ya 18  milyar  kilometre (Güneş-Neptün  mesafesinin dört  katı) kadar  yaklaşabildiği, ayrıca,  yörünge  hızının  da  saniyede  6000  kilometre  kadar  olduğu  hesaplandı…

Einstein’in Genel  Görecelik  Kuramın  göre, bir  gök  cismi  eliptik  bir  yörüngede  dolanırsa, bu  elipsin  oryantasyonu  zamanla  değişir… Kısaca, elipsin  ekseni dönme  merkezine  kıyasla  açısal  bir  hareket  yapar…! (Gök  cisminin  yörüngesinde  ulaşacağı en  uzak  nokta, zamanla,  bir  çember  yayı  üzerinde  hareket  eder…!)

Bu  teorinin  gözlenebildiği  en yakın  örnek  Merkür  gezegeninin  hareketidir…

Astronomlar, bu  rölativistik  etkiyi  SgrA* sisteminde  de  görmeye  çalışıyor…

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.syfy.com/syfywire/seeing-einsteins-hand-in-stars-orbiting-a-supermassive-black-hole