Bor’un  keşfi  Marsın  “yaşanabilirliğini”  artıracak  mı…? ( Discovery of boron on Mars  may   add   to evidence for habitability of Mars…!)

Marsta  kalsiyum  sülfat kalıntıları (beyaz birikintiler).

(Kaynak: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Marsdaily.com)

Marsdaily.com’da  7  Eylül 2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Mars Gezgini  Curiosity  bor mineralinin  varlığını  belirlemiş…

Bilim  insanları  “borun” ( boron ) yaşamın  yapıtaşlarından  olan RNA’nın inşaasında  önemli  bir  role  sahip olduğunu  söylüyor…

Marsta  “bor”un  mevcut  olması, Marsta  bir  zamanlar   biyolojik   yaşamın var olma  olasılığını  güçlendirmekte…  Bilim  insanlarına  göre  “bor”  basit  molekülden  RNA’ya  geçişte  bir  köprü…!

RNA ( ribonucleic acid )  tüm  modern  yaşamda mevcut  olan  bir nükleik  asit… Genetik  bilgiyi  taşıyan  ve kendi  kendini  kopyalayabilen  bir   yaşam-yapıtaşı…

RNA’nin anahtar  bir bileşeni  olan  şeker, “riboz” (ribose),  suda  hızla  çözünebilen  kararsız  bir  madde… “Riboz”un  kararlı  hale  getirebilmesi  için  başka  bir  madde  daha  gerekli… Bu  madde, “bor”…

“Bor”,  suda  eridiğinde,  asit  borik  tuzunu (borate) oluşturarak, RNA’yı  oluşturmak  üzere, “riboz”u  yeterli  bir  süre  için  kararlı  hale  getirir…

Curiosity, Marsta, 3.8 milyar  yıl  yaşındaki Gale  Kraterinin  içinde, kalsiyum  sülfat kalıntılarında  asit  borik tuzunun  varlığını  belirledi…

Araştırmacılar, Dünyanın  yanında,  yaşamın  Marsta  da ortaya  çıkmış  olabileceğini  düşünmekte…

Bir zamanlar, Gale  Krateri  içinde  oluşan  yeraltı  suları  içinde  mevcut  olan  “bor”  minerali   bu  suların mikrobik  yaşam  için  uygun  ortam  sağlamış  olabileceğini  düşündürmekte…

“Bor”  Curiosity’nin  kamerası  “ChemCam” (Chemistry and Camera)  ile  belirlendi…

Curiosity  aracı, 2012  yılından  beri Marsın (geçmişte)  yaşam  barınmasına  uygun  olup  olmadığını  araştırmakta…Marsa 2020  yılında indirilecek  yeni  aracın   taşıyacağı  daha  gelişmiş  ekipmanla (SHERLOC)  Marsta  yaşam  izinin    araştırmasına  devam  edilecek…

 

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.marsdaily.com/reports/Discovery_of_boron_on_Mars_adds_to_evidence_for_habitability_999.html