DNA’nın  yapıtaşları  yıldızlararası  buzdan  mı…? ( Building blocks  of  DNA  may  be from interstellar ice…!)

Kuyruklu yıldız Hale-Bob

(Mart 1997,Y. Kenaroğlu)

York Üniversitesinden  araştırmacıların  son  bir  araştırmasına  göre, kuyrukluyıldızlarla  Dünyaya taşınan  bazı  moleküllerin DNA’nın  yapıtaşlarına  dönüştürülmesi  olası  görünüyor…!

Spacedaily.com’da 15 Eylül  2017  tarihinde  yayımlanan  bu  habere  göre, amino  nitriller  denen ve amino  asitleri oluşturan organik  bileşikler  DNA’nın omurgasını  oluşturan molekül  “2-deoxy-D-ribose”u   oluşturmak  için yıldızlararası  ortamdan  gelen  buz  parçacıklarında  mevcut  olan molekülleri  kullanmış  olabilir…!

Bilim  insanları, Dünyada, DNA’nın  oluşumundan  önce  amino  asitlerin  var  olduğunu  ve  bunların  DNA’nın  ortaya  çıkmasını  tetiklediğini, uzun  zamandan  beri  ileri  sürmekteydi… Bu  yeni  araştırma  bu  teorinin  üzerine  biraz  gölge  düşürmüş  oldu…!

Bilim insanları, uzayda varlığı  belirlenen  bazı  moleküllerin Dünyaya  kuyruklu  yıldızlarla  taşınmış  olduğunu halihazırda ispatlamış  durumda…Kuyruklu  yıldızlar, içinde  organik  maddeleri  de  barındıran, taşlı  buz  kütleleri… Bugüne  kadar,  bunların  birçoğu  detaylı  incelendi…

York  Üniverstesi  Kimya  Bölümünden Dr. Paul  Clarke, “hücresel  yaşamın  Dünyada  ortaya  çıkabilmesi  için, öcelikle, DNA’yı  oluşturacak  yapı  taşlarının  sentezlenmesi, kısaca “kimyasal  evrim” ( chemical  evalution ) gerekti”  diyor…

Araştırma  ekibine  göre, yaşamın Dünyada   başlamasından  önce, yıldızlar  arası  moleküllerden  olan formaldehit, asetilaldehit  ve  glikolaldehiti  bir  araya  getirmek  için amino  nitriller  katalizör  olarak  görev  yapmış  olabilir…

Bu  moleküller  birleşerek,  DNA’nın  yapıtaşı  olan  “2-deoxy-D-ribose”u  da  içerecek  şekilde  karbonhidratları  üretirler…

DNA,  canlılarda  var  olan  en  önemli moleküllerden  biri…Dünyada  yaşamın  başlamasından  önce, “2-deoxy-D-ribose”un  kökeni bilinememekteydi…

Dr. Clarke  ve  ekibinin  araştırmasına  göre,  yıldızlararası  ortamda  bulunan ve  yaşamın  yapıtaşlarıdan  olan    formaldehit, asetilaldehit  ve glikolaldehit  biyolojik  olarak uygun  bir  şekilde,  yaşamın  bileşeni  olan  karbonhidratlara bir potada dönüştürülebilir…

Sonuç  olarak, yıldızlararası  uzayda  mevcut  olan  ve  kuyruklu yıldızlardaki  buzlarla  Dünyaya  taşınan,   yaşam  için  hayati  değer  taşıyan, molekül “2-deoy-D-ribose”a  dönüştürülebilir…!

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/Could_interstellar_ice_provide_the_answer_to_birth_of_DNA_999.html