Watchkeeper  İHA  Filosunun  uçuşları  durdurulmuş…! ( Army grounds  Watchkeeper    UAV  fleet after two crash…!)

Watchkeeper  İHA

(Kaynak: Ben Farmer/telegraph.co.uk)

İngiltere  Kara  Kuvvetlerinde  kullanılan  Watckeeper  İHA’lardan  ikisinin,  bu  yılın  başlarında  İrlanda  Denizi (Irish  Sea ) üzerinde  uçarken  düşmesinden  sonra, İngiltere  Ordusu, bir  süre  için,   bu  İHA’ların  uçuşlarını  durdurmuş…!

2014  yılında  meydana  gelen  bir  başka  Watchkeeper  kazasında, İHA’nın   bilgisayarı, bir   arıza  sebebiyle,   İHA’nın  halihazırda  yere  inmiş  olduğunu  varsaymış  ve   bu  hava  aracının   pist  başında  yere  çakılmasına  sebep  olmuştu…

“Telegraph.co.uk”de 13  Eylül  2017  tarihinde  yayımlanan  habere  göre, denize  düşen  bu  hava  araçlarının  enkazlarına  ulaşılamaması  sebebiyle, meydana  gelen  bu kazaların incelemeleri henüz  tamamlanamadı… Bu  hava  araçlarında  bugüne  kadar  bir  seri  kaza  yaşandı…Yaşanan  bu  kazalar  sebebiyle, İngiltere  Kara  Kuvvetlerinin   bu  İHA  projesinde / programında  önemli  gecikmeler  yaşandı…!

Yakın  geçmişte, bu  İHA’ların  uçuşlarının  bir  süre durdurulduğu  hususundaki   açıklama, Doğu  Londra (East  London) bölgesinde  açılan Savunma  ve  Güvenlik  Fuarında, Amiral  Jon Pentreath  tarafından  yapılmış… Uçuşu  durdurulan  Watchkeeper’ların  bir  süre  sonra  uçmasına, meteorolojik  uçuş  şartlarında  sınırlandırmalara  gidilerek,   tekrar  izin  verilmiş…

2014  yılında  meydana  gelen  bir  başka  Watchkeeper  kazasında, İHA’nın   bilgisayarı, bir   arıza  sebebiyle,   İHA’nın  halihazırda  yere  inmiş  olduğunu  varsaymış  ve   bu  hava  aracının   pist  başında  yere  çakılmasına  sebep  olmuştu…

İngiltere  Savunma  Bakanlığı  2005  yılında, bu  hava  araçlarından 54  adet  sipariş  vermişti… Sipariş  bedeli 847  Milyon  Pound’du…

Programdaki gecikmeler  ve  eğitilmiş personel  yetersizliği  sebebiyle, bu  İHA  sisteminin Kara Kuvvetleri   envanterine  henüz  tam  olarak  giremediği  vurgulanıyor…  Projenin / Programın  başlangıcında, bu  sistemin envantere  2010  yılına  doğru  girmesi  öngörülmüştü… Bugüne  kadar, Proje / Program  maliyeti  de  1.1+ Milyar  Pound’a  yükseldi…  Projenin /Programın  en  geç, 2018  yılı  içinde  tamamlanması beklenmekte…

Kısaca,

birçok  diğer  geliştirme  projelerinde / programlarında  da  yaşandığı  üzere, Dünya  genelinde, İHA  geliştirme  projelerinde  birçok  kaza  ve  gecikmeler  yaşanabilmekte…  Bu  durum  ABD’de  de, Almanya’da  da… İngiltere’de  de  böyle… Başarılı  olanlar,  ulusal  imkanlarını  kırmadan-dökmeden  kullanarak, çalışmalarını  sabırla ve kararlılıkla  sürdürebilenler…

Ülkemiz  bu  yelpazenin  neresinde… ?

Üzerinde  düşünülmesi  gereken  bir  konu…!

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/13/army-grounds-1bn-drone-fleet-two-crash/