Kara Madde  sanıldığı  kadar  “kara”  değil  mi…? ( Dark  Matter  may not  be  dark  as  thought…!)

Kozmik  Ağ

Brooks  hays’ın spacedaily.com’da 9 Ekim 2017  tarihinde  yayımlanan  bir  haberine  göre,  araştırmacılar   kayıp  “baryon”ların  bir  kısmını  bulmuş  olabilir…!

Evrende  gözlenen  madde, mevcut  olması  gerektiği  hesaplanan  maddenin  yaklaşık  beşte  biri  kadar… !  Araştırmacılar, uzun  zamandır  bu  “gözlenemeyen”  maddenin  (Kara  Madde- Dark  Matter )  peşinde… Bu  son  habere  göre, bağımsız  iki  araştırma  grubu  Evrenin  bu “gizli”  maddesinin  yarısının  kaynağını belirlemiş  olabilir…!

“Baryon”lar, her  biri  üçer  Kuark’tan ( Quark )  oluşan  atom-altı  (ağır) parçacıklar…  Protonlar.., Nötronlar…

Son  yıllarda  gerçekleştirilen  araştırmalarda, astronomlar  Evrendeki  Gökadaların  “Kozmik  Ağ” ( Cosmic  Web ) adı  verilen  ve  ana  maddesi  gaz  olan  bir  ağ  ile birleşik  olduğunu  ortaya  koymuştu…

Gerçekleştirilen   son  araştırmalarda, araştırmacılar,  bu  izi  sürülen  “Baryon”ları   bu  sıcak  gaz  ağının kollarında  belirlediler…

Bu  araştırma  gruplarından  birini  yöneten  astronom Hideki Tanimura  (Space Astrophysics, Orsay, Fransa)  ve diğer  araştırma  grubunu  yöneten  Anna de Graaff’ın  (University of  Edinburg)  açıklamalarına  göre, normal  şartlarda fazla  enerji  yayımlamadığı  için, x-ışını  telskoplarıyla  dahi  kolayca  gözlenemeyen bu  gaz  filamanları    “Sunyaev-Zel  Etkisi” (  Sunyaev-Zel’dovich  Effect  )   metoduyla  belirlendi…!

Araştırmacılara  göre,  bu  gaz  filamanları  içinden  geçen  ışık, gazın   elektron  ışımasına  sebep  olur… Bu  iyonize  gaz  Kozmik  Artalan  Işımasında  deformasyona    ( Cosmic  Microwave  Background  Radiation Deformation )   sebep  olur…

Bu  habere  göre  araştırmacılar,  kayıp  baryonları  normal  şartlarda  gözlenmesi  mümkün  olamayan, çok  sıcak (çok  yüksek  enerjili  parçacıkları  barındıran)  gaz  filamanları  arasında  belirlediler…!

 

Bu  son  araştırmalar, Evrende   bilinen (gözlenebilen)  maddeden  çok  daha  fazla  miktarda Kara  Madde  olduğunu  ileri  süren  teoriyi   biraz  sarsacak  gibi  görünüyor…!

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

 

http://www.spacedaily.com/reports/Scientists_find_missing_baryons_half_the_universes_missing_matter_999.html