Wolf-Rayet  yıldızları… ( Wolf-Rayet Stars…)

WR 124 (fotoğrafın  merkezinde)

(Kaynak: ESA/Hubble & NASA / Judy Schmidt/syfy.com)

Wolf-Rayet  Yıldızları, Güneşin  10-50  katı  kadar  kütleye  sahip  olabilen  yıldızlar…

Astronomlar, yıldızın  parlaklığının  kütlesi  ile  orantılı  olduğunu  söylüyor…  Normal  bir  yıldızın  yayımladığı (ışıdığı)  enerji  kütlesindeki  artışın  kübünden  daha  yüksek  bir  oranda  artmakta…!

Normal  bir  yıldızın  kütlesi  Güneşin  kütlesinin  on  katı  büyük  ise, bu  yıldızın  parlaklığı Güneşin  parlaklığının  beşbin  katı  kadar  olabilmekte…!  Kütle yirmi  katına  çıkarsa,  yayımlayacağı  enerji  de  ellibin  katına  çıkmakta…!

Wolf-Rayet (W-R)  yıldızları  merkezlerindeki (core )  hidrojeni  tüketen,  helyumu karbona  veya  karbonu  oksijene  dönüştürme  sürecinde  olan  yıldızlar… Bu sebeple, ürettikleri  enerji  normal  yıldızların  ürettiğinden  çok  daha  fazla… Güneşin  ürettiği  enerjinin binlerce,  milyonlarca  katına  ulaşabilen  miktarda  bir  enerji…!

WR 124, Güneşin  100 000 katı  enerji yayımlayan  ve  11 000  ışık  yılı  uzaklıkta  olan   böyle  bir  yıldız… Güneş  böyle  olsaydı   Dünyada  yaşam  ortaya  çıkamazdı…!

WR 124’ün    de,  diğer  birçok WR  tipi  yıldızda  olduğu   gibi, etrafını  saran  bir  “bulutsu” ( nebula ) mevcut… Altı  ışık  yılı  genişliğindeki   M1-67  Bulutsusu…  WR 124’ün  yayımladığı  ışık bu  bulutsunun  bir  neon  lamba  gibi   parlamasını  sağlamakta…

Bu  bulutsu, gerçekte, bu  yıldızın  hidrojen  gazı-yakıtını  helyuma (ve  enerjiye)   dönüştürerek  tüketince, binlerce  yıl  süren  ve  hızı saniyede 100  kilometreye  ulaşabilen,   çok  şiddetli  yıldız  rüzgarıyla  etrafa  saçılan  yıldız gazı-tozu…!

Astronomlar, bu  bulutsunun  20 000   yaşında  olabileceğini  hesaplamakta… diyor  Phil  Plait… syfy.com’daki  yazısında…!

 

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.syfy.com/syfywire/a-massive-violent-star-blooms

 

%d blogcu bunu beğendi: