Astronomide   keşifler  sonuç  çıkarabilmeye  bağlı…! (Astronomical   discoveries depend  on  drawing  conclusions…!)

Gezegen  çarpışması (temsili)

(Kaynak: NASA/JPL-Caltech)

“Astronomide   keşifler  sonuç  çıkarabilmeye  bağlı…! (Astronomical   discoveries depend  on  drawing  conclusions…!)” okumaya devam et