67P/C-G’nin  püskürdüğü  toz  neydi…? ( What  was dust  jet  67P/C-G emitted…?)

67P/C-G’de püskürme.

(Kaynak: ESA/spacedaily.com)

Rosetta  aracının  kuyrukluyıldız 67P/C-G’den  topladığı  verinin  analizi  devam  etmekte…

“Max Planck Institute for Solar System Research (Almanya)”deki  araştırmacıların, spacedaily.com’da 27 Ekim 2017  tarihinde  duyurulan  bir  araştırmasına  göre,  bu  gök  cisminin  fışkırdığı  toz sadece, üzerindeki  su-buzunun  süblimleşmesinden (doğrudan buharlaşmasından)  kaynaklanmıyor…

Araştırmacılara  göre, olası  diğer  sebepler, yüzey  altında  hapsolmuş  olan  basınçlı  gazın serbest  kalması  veya donmuş  suyun dönüşümü…!

Kuyrukluyıldızın  Güneş  tarafından  ısıtılan  yüzeyinde  buharlaşan  su, bir  gaz  fışkırması  halinde, yüzeydeki toz  parçalarını  uzaya  taşımakta…

Araştırmacılar, fışkıran  toz  bulutu  içinde  ölçtükleri  toz  miktarının  yüksekliğinden  hareketle,   bu  “tozutma” sürecinde  başka  faktörlerin  de  rol  oynadığını  düşünüyor…!

Gözenekli  bir  yapıya  sahip  olan  bu  gök  cisminin,  kabuğunun  altında  bulunan oyuklar  içinde,  sıkışmış  gaz  mevcut… Güneş  tarafından  ısınan  kırılgan  kabukta  oluşan  çatlaklar, basınç  altındaki  bu  gazın zaman  zaman  dışarıya  kaçmasına  sebep  olmakta… Araştırmacılar,  bu  süreçte, yerkabuğu  altındaki  amorf yapıdaki  buzun, Güneşin  ısıtmasıyla daha  düzgün  kristal  yapıya  dönüşürken, açığa  çıkan  enerjinin  de  bu  gaz-toz  püskürmesine  katkıda  bulunduğunu  düşünüyor…

Devam  etmekte  olan  bu  araştırmalar,  ileride, kuyrukluyıldızların  yörüngesine  sokulacak  ve  yüzeye  indirilecek  araçların  tasarımı  ve  yönetimi  için  faydalı  bilgiler  sağlayacak…

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/Rosetta_Reveals_Dust_Jet_from_Comet_999.html