Enceladus…Güneş  Sisteminin  “düdüklü tencere”si…! ( Enceladus…  “pressure  cooker”  of Solar System…!)

Enceladus’un  okyanusunun  dibindeki kaya-su  etkileşimi  ile  hidrojen  gaz üretimi. (temsili)

(Kaynak: spacedaily.com)

Lori Keesey’in spacedaily.com’da  3 Kasım  2017’de  yayımlanan  haberine  göre,  Enceladus’tan  fışkıran  buz-toz taneciklerini (plume)  incelemek  için yeni  araç ( Submillimeter Enceladus Life Fundamentals Instrument-SELFI )  geliştiriliyor…

Halen “ruhunu  Satürne teslim  etmiş”  olan  Cassini  aracı, 28 Ekim 2015 tarihinde  gerçekleştirdiği  en  yakın  geçişte, Enceladus’tan  fışkıran buz-toz bulutu  içinde hidrojen  moleküllerinin  varlığını  belirlemişti…!

NASA’nın  Goddard  Araştırma  Merkezindeki ( Goddard Space Flight Center ) araştırmacılar, Enceladus’un okyanusunun dibinde  varolduğu  düşünülen hidrotermal gaz-sıvı  bacalarından  çıkan  ve  buz  gayzerleri  olarak uzaya  saçılan madde  tanecikleri ortamında  yaşam  izi  araştırmak  için ekipman  (instrument)  geliştirmeye  çalışıyor… Geliştirilecek  bu  ekipmanla, Enceladus’a  yeni  bir  araç  gönderilebildiği  taktirde, bu gök  cisminin  güney  kutup  bölgesinden  fışkıran  gayzerlerin  içindeki parçacıkların  analizi  gerçekleştirilerek, bu gayzerleri  tetikleyen  okyanus-dibi sıcak su-gaz  fışkırmalarında  yaşam  izi  (dolaylı  yoldan) araştırılacak…

Cassini  aracı, Enceladus’un  yakınından  gerçekleştirdiği  geçişlerde  su  buharı (su  buzu), karbon  dioksit, metan  ve diğer  bazı  gazları  püsküren  yüz  kadar fışkırma  noktasının  varlığını  belirlemişti…!

Enceladus’un  eksenel  dönme  hareketinde  bir  “bel  sallama” (wobble) hareketinin  belirlenmesiyle, bu  gök  cisminin  buz-kabuğunun  altında  bir  okyanusun  var  olduğu  sunucuna  varıldı…!

Satürnün  güçlü  gravitasyon  kuvveti, Enceladus’un yapısının  esnemesine  ve  ortaya  çıkan  iç  sürtünmeler  sebebiyle, buzlu-kabuğunun  altında  sıvı  suyun  mevcut  olabilmesini  mümkün  kılacak  kadar  bir  ısının  ortaya  çıkmasına sebep  olmakta… Bu  kuvvet,  aynı  zamanda, kalın  buzlu-kabuğunu  çatlatarak gayzerlerin  de  oluşmasını  sağlayan  kuvvet…

 

Yararlanılan Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/ASA_Advances_Instrument_to_Study_the_Plumes_of_Enceladus_999.html