Patlayan  yıldızlar  Dünya  iklimini  etkiler  mi…? (Can exploding  stars affect  Earth  climate…?)


Kozmik  ışınların  tetiklediği yeni  parçacıklar.

Spacedaily.com’da 26  Aralık  2017  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, …etkiler…!

Yapılan  bir  araştırmaya  göre, Dünya atmosferine  çarpan (dalan)  kozmik  ışınlar (cosmic  rays)  iyon  (elektronu  koparılmış  atom) üreterek atmosferdeki gaz  moleküllerini nemin-sıvı  suyun  üzerinde  yoğuşacağı çekirdekler  (tohumlar) oluşturarak, bulutların  oluşmasını  sağlamakta…!

100 GeV  enerjiye  sahip  bir  proton, atmosferin  üst  katmanındaki  moleküllerle  etkileşerek, ikincil  parçacıkların  ortaya  çıkmasını  sağlamakta… Bu  Parçacıklar  da, etrafa  saçılırken molekülleri  iyonize  etmekte… Araştırmacılar, atmosferin  üst  katmanında  her  bir  metrekareye 100 GeV  enerjiye  sahip  bir  parçacığın  çarptığını  söylüyor…

Bilim  insanları, yağmur  damlasının  veya  dolu  tanesinin  oluşabilmesi  için bir  toz  taneciğine  ihtiyaç  duyulduğunu  ileri  sürmekteydi…

Atmosferdeki  iyonlaşma değiştiğinde, bulut  oluşturan yoğuşma  çekirdeklerinin  sayısı  da  değişmekte…Böylece, farklı  özellikte  bulutların  oluşması  mümkün  olmakta…

Yoğuşma  çekirdeklerinin  artması daha  fazla  bulutun  oluşması… bu  da, saha  soğuk  bir  iklim  demek… Bulutlar  Dünyaya  ulaşacak  Güneş  enerjisinin  miktarının  belirlenmesinde  önemli  etkiye  sahip vasıtalar… Geçmişte  gerçekleşen  veya  gelecekte  gerçekleşecek  olan  iklim  değişikliklerinin kökeni   atmosfer  olaylarına  değil, kozmik  olaylara  bağlı  görünüyor… Araştırmacıların  yeni  keşfi  bu…!

Bulut  yoğuşma  çekirdeği küçük molekül  yığınları (moleculer  cluster)  tarafından  oluşturulabilmekte…  Daha  önce, ilave küçük  molekül  yığınlarının oluşması  için bilinen  başka  bir  mekanizma  yoktu… Yeni  teorik  ve  deneysel  araştırmalar iyonlar  ile gaz  molekül  yığınları (aerosol) arasındaki  etkileşimlerin bulut  yoğuşma  çekirdeklerinin ( cloud  condensation  nuclei ) oluşum  sürecine  nasıl  katkıda  bulunduğunu ortaya  koydu…

Araştırmacılar, Millattan  Sonra 1000  yılı  civarındaki Sıcak  Periyod  ile 1300-1900 yılları  arasındaki soğuk  dönemin Güneş  Aktiviteleri  ile  doğrudan  ilişkili  olduğunu  söylemekte…

Araştırmacılar, iyonlara  dayalı çekirdek  oluşumunun yakınlarda  ortaya  çıkacak  bir  süpernova  etkisiyle %50  artacağını  hesapladı…  Teorik  hesaplarla  elde  edilen  sonuçlar deney  odasında  (cloud  chamber ) iki  yıl  süreyle sınanarak  doğrulandı…

Kozmik  ışınlar, patlayan  yıldızlardan uzaya  saçılan yüksek-enerjili  parçacıklar… Çarptıkları  atomlardan  elektron  koparan  bu  parçacıklar atmosferde  negatif  veya  pozitif  yüklü  moleküllerin  oluşmasına  sebep  olmakta…

Bu  iyonlar genelde  sülfirik  asit  veya  su  molekülü  olan aerosollerin (havada asılı  kalan molekül  yığını) oluşmasını ( nucleation ) kolaylaştırmakta…  Bu  aerosollerin  bulutların  oluşumuna  katkıda  bulunabilmeleri  için milyon  kat  büyümeleri  gerekli…!

İyonların  ikinci  bir  rolü, küçük  aerosollerin bulut yoğuşma  çekirdek-tohumunu ve  bu  sayede bulut  oluşturacak  su  damlacıklarının  oluşumunu  hızlandırmaları…

Sıvı  sudan  oluşan  alçak  bulutlar Dünya  yüzeyinin  soğumasına  sebep  olmakta… Güneşin  manyetik  aktivitesindeki  değişim Dünyaya  ulaşacak kozmik  ışınların akışını  değiştirmekte…

Güneş  atvitesinin düşük  seviyede  olduğu  dönemlerde Dünyaya  daha  fazla  kozmik  ışın  ulaşarak, daha  fazla  alçak-bulutun  oluşmasını  tetiklemekte…  Bu  da, Dünya  yüzeyinin  daha  fazla  soğumasına  yol  açmakta…! Haliyle, Güneşin  daha  aktif  olduğu  dönemlerde Dünya  daha  fazla  ısınmakta… Bu  etki  sıcaklıkta +/- 2  Santigrad  derecelik  değişime  sebep  olmakta…

Güneş  Sisteminin  Samanyolu  içindeki  hareketi  esnasında, daha  yoğun  kozmik  ışın  bölgelerinden  geçilirken, bu  sıcaklık  değişimi +/- 10  santigrad  derecelik  farklara  yol  açmakta…

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.spacedaily.com/reports/The_missing_link_between_exploding_stars_clouds_and_climate_on_Earth_999.html

One thought on “Patlayan  yıldızlar  Dünya  iklimini  etkiler  mi…? (Can exploding  stars affect  Earth  climate…?)”

Yorumlar kapalı.

%d blogcu bunu beğendi: