Silikon’u  tanıyalım… (Let’s  learn about silicon…)

Slikon  kristali

(Kaynak: Only Fabrizio | Shutterstock / livescience.com)

Stephanie Pappas, “livescience.com”da 26  Nisan  2018  tarihinde  yayımlanan  yazısında,  silikonu  tanıtmış…

Silikon (Slicon), mikroelektronik  elemanlarda (bilgisayar  yongalarında,…) yaygın  şekilde  kullanılan  bir element… Ayrıca, kum  adıyla  bilinen  ve silikon  oksit  olan, kumsallardaki  kumun  önemli  bir  bileşeni…

Araştırmacılar, silikonun Evrende  en  fazla  bulunan  yedinci  element, Dünyada  ise, oksijenden  sonra  en  fazla bulunan  ikinci  element  olduğunu  söylüyor…Dünya  yerkabuğunun (Earth  Crust)  yüzde  yirmibeşi  silikondan  oluşmakta…

1414  santigrad  derecede  ergiyen  silikonun  24  izotobu (farklı  sayıda nötronlusu)  mevcut  olan  silikonun en  bol  bulunanı, %92  bulunma  oranıyla, Si-28…

Silikon, tabiatta oksijenle  birleşmiş olarak, “silikon  dioksit”  halinde  bulunur… Buna  “silika” (silica)  adı  verilmekte…  Kumun  ana  bileşeni  olan  “kuars” (quartz) kritalleşmemiş  “silika”dan  oluşmuştur…

Silikonun  metal  ile  ametal  arası  (metaloid) bir  yapıda / konumda  olduğu  söylenmekte… Silikon, elektriği  kısmen  ileten  bir  “yarı-iletken”…  Metallerden  farklı  olarak,  sıcaklığı  yükseldiğinde, elektriği  daha  iyi  iletir…!

Silikon,  ilk  olarak, 1824’te, İsveçli  kimyacı   Jöns Jacob Berzelius  tarafından izole  edildi… Bu  kimyacı, selenyum  ve  toryumu  da  keşfeden   kişi…

İnşaatlarda  kullanılan  briket  ve  tuğlanın  da  ana  maddesi  olan  silikon yüksek  teknoloji  ürünü  olan radyo, telefon, televizyonlarda  yarı  iletken  olarak,  yaygın  şekilde  kullanılmakta…

Silikon, Güneş Bayaryalarında  ve  bilgisayar  yongalarında (chip) “metal-oksit-yarı iletken alan  etkisi  transistörü ( metal-oxide-semiconductor field effect transistor, MOSFET), kısaca, anahtar (switch) olarak  kullanılır…  Silikonu  transistöre  dönüştürmek  için, çok az  miktarı  kullanılan,  boron,  fosfor  gibi  diğer  bazı  elementlerle bileşik  yapılır…

Apollo  astronotları  1969’da, Ay  yüzeyinden  ayrılmadan  önce  yüzeye, içinde  73  ülkenin  iyi  dilek-masajı  bulunan, silikon  bir  mini-disk  bıraktılar…!

Söyleniş  şekli  aynı  olsa  da,  bir  de  “silicone”  mevcut… bayanların  estetik  amaçlı  kullandıkları, ayrıca  tıpta  başka  sahalarda  da  kullanılan, ünlü  polimer… Yukarıda  açıklanan silikonun oksijen, karbon  ve  hidrojenle  birleşiminden oluşan  bu  madde,  ısıyı  iletmemesi  sebebiyle mutfak “tutacağı”, pişirme  örtüsü  olarak  da  kullanılmakta…

Silikon  tehlikeli  de  olabilmekte… Uzun  süreli  olarak  solunduğunda, silikoziz  adı  verilen  akciğer  hastalığına  sebep  olmakta…  Yarı  değerli  taşların  bazıları su  molekülleri  ile  birleşmiş  silikondan  oluşur…!

Silikon  Karbid (Silicon  Carbide, SiC), neredeyse  elmas  kadar  sert  bir  elementtir…

Araştırmacılara  göre, bitkiler hücre  duvarlarını güçlendirmek  için  silikonu  kullanır… 1994’te  yapılan  bir  araştırmada,  silikonun vücudun  hastalıklara  direncini  artırdığı  belirlendi…

ABD’deki  Silikon  Vadisi (Silicon  Valley)  adını  bilgisayarlarda  kullanılan silikon  yongalardan  almakta…!

Yapılan  ön  araştırmalarda, silikonun karbon-temelli  moleküllerle  birleştirilebileceği  anlaşıldı… “Silikon temelli”  yaşam  mümkün  olabilir  mi…?

2006’da  gerçekleştirilen  bir  araştırmada, silikon  elemanların  beyin  hücreleriyle elektriksel  iletişiminin  mümkün  olabileceği  gösterildi…

Araştırmacılar  halen, silikondan  yapılmış kuantum-temelli (aynı  anda  farklı  işlemler  yapabilen)  cihazlar  üzerinde  çalışmakta…Kuantum  bilgisayarların  piyasaya  çıkması  yakın  olabilir…!

 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.livescience.com/28893-silicon.html

One thought on “Silikon’u  tanıyalım… (Let’s  learn about silicon…)”

Yorumlar kapalı.

%d blogcu bunu beğendi: