Mars’ta  helikopter  uçurulacak…! (  NASA  will  send  a helicopter to Mars…!)

MarsCopter (Temsili)

(Kaynak: NASA/JPL-Caltech/space.com)

Sarah Lewin’in, space.com’da 12  Mayıs 2018  tarihinde yayımlanan  haberine  göre, NASA  Marsa  helikopter  gönderecek…!

Şüphesiz,  bu  helikopter, bugünlerde  piyasadan  satınalınabilen uzaktan  kumandalı  helikopterler  boyutunda  olacak…; ağırlığı  iki  kiloyu  geçmeyecek…

Mevcut  durumda  Mars  yüzeyde  dolaşan  robot-araçlar  ve  Marsın  yörüngesinde  dolanan  araçlarla incelenmekte…

Helikopter  projesi  başarılı  olursa, Marsın   atmosfer  içinden  de  gözlenmesi  mümkün  olacak…

Araç  enerjisini  Güneş  pilleri  ile  sağlayacak…Araç  ayrıca, soğuk  Mars  gecelerinde  depolanacak  bu  enerji  ile  ısıtılacak… (Mars, geceleri, Dünya  kutuplarından çok  daha  fazla  soğumakta…)

Mars  atmosferinin  Dünya  atmosferinden  çok  daha  “az  yoğun”  olması (Dünya  atmosfer  yoğunluğunun 10 000  metre  yukarısındakine  eşdeğer)  sebebiyle, bu  atmosfer  içinde  uçacak  helikopterin pervane  devir  sayısının Dünyada  kullanılanlardan  on  defa  daha yüksek  olması  gerekmekte…

NASA’nın Temmuz  2020’de  Marsa  göndereceği  robot-araç  üzerinde  taşınacak  bu  helikopterin Şubat 2021’de  Marsa  ulaşması  mümkün  olacak… Robot-araç  Mars  yüzeyinde  dolaşarak  yaşam  izi  araştıracak…

Dünyadan  gönderilecek  bir  komut  sinyalinin  Marsa  ulaşması  yirmi dakika  kadar  bir  zaman  aldığından, helikopterin  Mars  atmosferinde otonom  olarak, kendibaşına   uçması  zorunlu…

Bu  helikopter  iniş  bölgesi  yakınında, sınırlı  mesafelerde  ve  sınırlı  yükseklikler  için  test  uçuşları  yapabilecek…  Bu ilk denemede  bu  aracın bilimsel  araştırma  yapması  mümkün  olamayacak…

Başarılı  olduğu  taktirde, daha sonra  gönderilen  araçlarla, Mars  atmosferi  içinden  de bilimsel  araştırmaların  gerçekleştirilebilmesi  mümkün  olacak…

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.space.com/40570-nasa-sending-helicopter-to-mars.html