Dünyanın  en  yaşlı  kayası  Ay’da (mı) bulundu …! (Earth’s  oldest rock found on the Moon …?)

(Kaynak: moondaily.com)

Bu  iddia, moondaily.com’da 25  Ocak 2019’da  yayımlanan  bir  haberde  ileri  sürüldü.

Dünyaya  Apollo  14  ekibi  tarafından  getirilen kaya  örneklerini  inceleyen  araştırmacılar,  bu  keşfini ‘Earth  and  Planetary  Science  Letters’ dergisinde  yayımladı.

NASA’daki  bilim  insanlarının  ve  Uluslararası   bir  araştırma  grubunun  birlikte  gerçekleştirdiği  bu  araştırmada, keşfedilen  bu  kayanın, bir  asteroid  çarpması  sebebiyle,  Dünyadan  koparak  Ay’a ulaştığı  düşünülmekte.

Araştırmacılara  göre,  bu  çarpışma, Ay’ın  Dünyaya  bugün  olduğundan  çok  daha  yakın  konumda  olduğu dört  milyar  yıl  önceki  dönemde  gerçekleşti. Bu  kaya  parçası (parçaları) daha  sonraki  dönemde Ay’da  mevcut  başka  kaya  parçalarıyla  birleşerek  bu  kaya  parçasını  oluşturdu.

Araştırmacılar,  Ay  taşı  üzerinde  gerçekleştirdikleri  incelemelerde,  bu  numune  içinde kuvarz, feldspar ve  zirkonun  mevcut  olduğunu  belirlediler. Bu  mineraller Ay’da  mevcut  olması  beklenmeyen  mineraller !  İncelenen  bu  minerallerin  kristal  yapıları, Ay’ın  oluşum  sürecinde  maruz  kalınan  yüksek  sıcaklıktan  ziyade, Dünyanın  maruz  kaldığı daha  düşük  sıcaklıkla  uyumlu  bir  kristal  yapısı  göstermekteydi.

Araştırmacılar, bu  kaya  numunesindeki Dünya-kaynaklı  minerallerin, 4.1  milyar  yıl  kadar  önce,  Dünyanın kabuğunun yirmi  kilometre  derinliğinde  oluşmuş  olduğunu  hesapladı.

Bu  araştırma  grubunun daha  önceki  bir  araştırmasında, Dünyaya  o  dönemde  çarpan  asteroidlerin çapı binlerce  kilometreye  ulaşan  kraterler  açtığını göstermişti. Bu  büyüklükteki  kraterlerin Dünyanın  bu  kadar  derinlerinden  kaya  parçalarını  yüzeye  çıkarmaya  yeterliydi.

Ay’a  ulaşan  Dünya-taşları  Ay’a  çarpan  başka  göktaşları  tarafından  da  bombalandılar  ve  Ay  yüzeyinin  altına  itildiler.

İncelenen  bu  kaya  parçası, Güneş  sisteminin  oluşumunun  ilk  milyar  yıllarında  yaşanan ‘ağır  bombardıman  döneminin’  bir  ürünüydü. Daha  sonraki  dönemde  Dünya  ve  Ay daha  küçük  ölçekli  çarpmalara  maruz  kaldı.

Gerçekleştirilen  araştırmaya  göre, bu  kaya  örneğini  etkileyen  son  çarpma  Ay  yüzeyinde  26  milyon  yıl  önce  meydana  geldi. Bu  çarpma  bugünkü, 340  metre  çapındaki  Cone  Kraterini  oluşturdu.

Bu  kaya  parçası  48  yıl  önce  Dünyaya  getirildi.

Yararlanılan  Kaynaklar:

http://www.moondaily.com/reports/Earths_Oldest_Rock_Found_on_the_Moon_999.html

(Bugünün  seçimi)

%d blogcu bunu beğendi: