Uzakta  yeni  bulunan  gök cisimi  gezegen  oluşumunun  kayıp  halkası  mı ? (Newfound  distant  space rock  may be missing  link of planet formation ?)

(Kaynak: Ko Arimatsu/space.com)

Mike Wall’ın space.com’da 29 Ocak 2019’da  yayımlanan  haberine  göre, astronomlar, Neptünün  yörüngesinin  ötesinde  yer  alan, Kuiper  Kuşağı  Bölgesinde, 1.3  kilometre  boyunda,  yeni  bir  gök  cismi  belirledi.

Bu  yeni  araştırmada  göre, Güneş  Sisteminin  dış  bölgesinin, gezegen  oluşumu  sürecinden  arta  kalmış,  dağ-büyüklüğünde uzay  kayalarıyla  dolu  olduğu  ileri  sürüldü.

Neptünün  Yörüngesinin  ötesinde  yer  alan  ve Kuiper  Kuşağı  Objeleri  olarak  adlandırılan, buzlu  gök  cisimleri, ortalama 300- 1000  kilometre  boyda  olarak   belirlenmekteydi. Belirlenen  bu  yeni  gök  cismi  ‘gezegen  oluşum  yolunda  döşenen  taşlardan  biri’  anlamına  gelmekte. Son  dönemde  belirlenen  ve  incelenen  Ultima  Thule  32  km  boydaydı.

Bu  yeni  keşfe  göre, bu  orta-boy  KBO  cisimleri,  uzayın her  bir  derecelik-karesinde 60 000  kadar  olacak  şekilde, yeterince  bolca  bulunmakta. (Bir  parmak ucu  uzayda 10 derecelik  bir  sahayı  kapsamakta.)

Araştırmacılara  göre, başlangıçta çok  daha  küçük  boyda  olan  uzay  taşları  ve tozu, bölgesel  olarak  birleşerek, boyu  kilometre-boyunda  kütlelere  dönüştü. Bu  güne  kadar  incelenen  asteroidlerin  ve  göktaşlarının  birçoğu  bu görünümde. Bunların  bir  kısmı gezegen  veya  cüce  gezegen  oluşumuna  katılırken, binlercesi  ise  bu  ortamı  bulamayarak  uzayın  derinliklerine  savruldu; Kuiper  Kuşağının  saçılmış  diskini  oluşturdu.

Ancak, bu  gök  cisimlerinin  çok  uzakta  ve  çok  küçük  olmaları  sebebiyle, en  güçlü  teleskoplarla  bile  belirlenmeleri  mümkün  olamamaktaydı.

Japonya’nın  Ulusal  Astronomi  Gözlemevinden (National Astronomical Observatory) Ko  Arimatsu, farklı bir  yöntem  izleyerek,  bu  keşfi  gerçekleştirdi.  2000  yıldızı  60  saat  süresince  izleyen  astronomlar, bu  yıldızlardaki olası  tutulmaları (ışıma  engellenmesi; occultation) gözlediler. İşin  ilginç  tarafı,  araştırmacıların gözlemlerini küçük  iki  teleskopla, ‘Organized Autotelescopes for Serendipitous Event Survey-OASES),   gerçekleştirmiş  olması.

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.space.com/43154-kuiper-belt-planet-formation-missing-link.html?utm_source=notification

(Günün seçimi: 10 Şubat 2019)

%d blogcu bunu beğendi: