Marsta mikrobik  yaşama  yeni  kanıt…(mı ?) (New evidence for life in a Martian meteorite…?)

 

Bir  zamanlar  Mars !

(Kaynak: earthsky.org)

Mars  başta  olmak  üzere, mikroskobik-fosil  de  olsa, Güneş  sisteminde yaşam  izinin  belirlenmesi gezegen  araştırmacıları  ve  uzay  meraklıları  için  büyük  önem  taşımakta. Mars, Dünya  dışında yaşam  izi  araştırması  için, bugünkü  olanaklarla, erişilmesi  mümkün  bir  yer. Her ne  kadar,  bugüne kadar  gerçekleştirilen  araştırmalardan kesin  bir  sonuç  elde  edilememiş  olsa  da, gerek  Mars  yüzeyine  indirilen  araçlarla  ve  gerekse  Marstan  geldiğine  inanılan  göktaşları  üzerinde, yaşam  izi  araştırmaları kararlılıkla  ve  artarak  sürdürülmekte.

Paul Scott Anderson   tarafından, earthsky.org’da  7 Nisan 2019’da  yayımlanan  bir  haberde, Mars  meteoritinde  fosilleşmiş-mikrobik  yaşam  izi  belirlendiği  (tekrar)  duyuruldu.

Mars  meteoritinde yaşam  izi  belirlendiği, ilk  defa, 1996’da   duyurulmuştu. Bu  yeni  haberi  ilginç  kılan  husus, bu  iddia  sahiplerinin  Macaristan’dan  araştırmacılar  olması. Ayrıca, incelenen  meteorit, ALH-77005. Daha  önce  incelenen  meteorit  ALH-84001   idi.

ALH-77005

(Kaynak: NASA/Johnson Space Center/Wikipedia/earthsky.org).

ALH-77005, Japon  Kutup  Araştırma  Ekibi  (Japanese National Institute of Polar Research mission )  tarafından, 1977-1978 dönemi  araştırmaları  esnasında, Antartika’nın ‘Allan Hills’  bölgesinde  bulunmuş  bir göktaşı. (Bulunuşundan 40+  yıl  sonra  bile    bir  araştırmaya  konu  olmuş  olması  çok  ilginç !) Bu  göktaşı  içinde  belirlenen  maddenin  Dünyada  mevcut  olan  ve  demir-oksitleyen  mikroplar  tarafından  üretilen  madde  ile  büyük  benzerlik  taşıdığı  ileri  sürüldü.

İşaretlenen  bölgede mikrobik fosil  görünümlü  oluşum !

(Kaynak: Gyollai et al./earthsky.org)

Araştırma  ekibinin  şefi  Ildiko Gyollai   (HAS Research Centre for Astronomy and Earth Sciences; Budapeşte)  basına  yaptığı  açıklamada, gerçekleştirdikleri  keşfin,  astrobiyoloji,  başta  olmak  üzere, birçok  araştırma  alanına  veri  sağladığını  söyledi.

175  milyon yıl  yaşında  olduğu  belirlenen  bu  meteorit ‘shergottite’  tipinde. Araştırmacılar, Marstan  geldiği  belirlenen  meteoritlerin üçte  birinin  bu  tipte  olduğunu belirledi.

Bir  göktaşının  Marstan  geldiği  neye  dayanılarak  ileri  sürülmekte ?

Bu  göktaşları  içindeki  elementler, Marsa  gönderilen  araçlarla  gerçekleştirilen  araştırmalar  sonunda,  Marsta  mevcut  olduğu  bilinen  elementlerle  karşılaştırılarak.  Bir  örnek  olarak, bu  göktaşlarında  belirlenen  argon  molekülünün  yapısı Marsın  atmosferinde   belirlenenle  uyuşmakta.

Yine  de, 1996’da  duyurulan  ilk  bulgulardan  sonra, gerçekleştirilen  başka  araştırmalar  sonunda, bu  bulguların mikrobik-yaşam  dışındaki kaynaklar  tarafından  da  oluşturulmuş olabileceği  ileri  sürülmüştü. Bu  sebeple, fosilleşmiş  de  olsa, ‘Marsta yaşam  keşfi’ bir  başka  bahara  kalmıştı !

1996’daki  elektron  mikroskobu görüntüsü

(Kaynak: McKay et al/Lunar and Planetary Institute/earthsky.org)

 

Yararlanılan Kaynaklar:

https://earthsky.org/space/evidence-fossil-life-martian-meteorite-alh-77005

https://www.degruyter.com/view/j/astro.2019.28.issue-1/astro-2019-0002/astro-2019-0002.xml

http://astrobiology.com/2019/04/mineralized-biosignatures-in-alh-77005-shergottite—clues-to-martian-life.html

http://www.sci-news.com/featurednews/alh-77005-martian-meteorite-biosignatures-07062.html

(Bugünün seçimi:)

%d blogcu bunu beğendi: