Yaşam  araştırması  üzerine  yıldız  ışığı…! (Shining starlight on the search for life…!)

Alpha Centauri  Sistemi

(Kaynak: spacedaily.com)

Miles Hatfield’in  (GSFC News) spacedaily.com’da, 5 Ağustos 2019’da  yayımlanan  haberinde, uzak  gezegenlerde  yaşam  araştırmasında  yeni  yöntemlerin kullanılacağını   duyurdu.

Mikroplar, beslenme-üreme  sürecinde  metan  gazı  üretir. Bitkiler  de, fotosentez  yoluyla   oksijen  gazı  açığa  çıkarır.

Astronomlar, gezegenlerin  atmosferinde belirlenecek  metan  ve  oksijenin,  bu  gök  cisimlerinde yaşamın  mevcut  olduğunun  bir  işareti  olabileceğini  düşünüyor. Araştırmacı  Kevin France (University of Colorado, Boulder, ABD)  yaşam  araştırmalarında  sadece  gezegenlere  bakmanın  yeterli  olamayacağını  düşünüyor. Ona  göre, gezegenin  yörüngesinde  dolandığı  yıldıza  da  bakmak  gerekmekte.

France  ve  araştırma  grubu, çalıştıkları  SISTINE projesi  kapsamında, uçuş-süresi  15  dakika  kadar  olacak  bir mini-roketi, yaşam-ilişkili  yıldız  araştırması  için, 11  Ağustos 2019’da  uzaya  gönderecek.

Gezegenbilimciler, Dünyanın 4.6  milyar  yıl  önce oluşmasından  hemen  sonra, volkanların püskürdüğü metan  ve  sülfür ile  birlikte  atmosferde,  bugün  mevcut  olan seviyenin  ikiyüz  katı  karbondioksitin  biriktiğini  hesapladı.  Takibeden  birbuçuk milyar  yıl süresince atmosferde  moleküler  oksijen yoktu. Oksijen, bakterilerin  atmosfere serbest  bıraktığı  bir yan  üründü !

Atmosferde  biriken oksijen, Büyük  Oksijenlenme  Olayı (Great  Oxidization  Event) adı  verilen  bir  süreçle, Dünya  atmosferinin  yapısını  değiştirerek, daha  karmaşık  yaşam  formlarının evrimini  mümkün  kıldı.

Bilim  insanları, gezegenin  atmosferinde  belirlenecek  oksijenin, her  zaman, yaşamın varlığının  işareti  olamayacağını  söylüyor. Bu  durumun  örneği, Samanyolunda  mevcut  olan  yıldızların  neredeyse dörtte  üçünü  oluşturan ‘M  Tipi Cüce’  (M-Dwarf)  yıldızlar.  Bu  yıldızların  yuğun  şekilde  morötesi  ışıma  yaptığı  bilinmekte. Bu  ışıma  yörüngedeki (olası)  bir  Dünya-benzeri  gezegenin  atmosferine  çarptığında karbon  dioksit  molekülünden   karbonu  kopararak, oksijen molekülünün  açığa  çıkmasına  sebep  olur. Morötesi  ışık  ayrıca, su  molekülünü parçalayarak, tekil  oksijen  atomlarının  açığa çıkmasını  sağlar.  Bu  gibi (olası)  yaşam  belirtilerine ‘false-positive biomarkers’  denmekte; ‘yalancı-biyolojik  işaretler’ !

France  ve  araştırma  ekibinin tasarımını  gerçekleştirdiği ekipman, SISTINE (Suborbital Imaging Spectrograph for Transition region Irradiance from Nearby Exoplanet host stars) , yıldızların  ışık spektrumunu ölçerek, gezegenlerinin  üzerine  etkilerini  araştırmayı  hedefleyen  bir  ekipman. Kısaca, SISTINE, yıldızların  yüksek-enerjili  radyasyonunu ölçen  bir  ekipman. Gezegenlerin ‘doğru-biyolojik  işaretlerini’ (true  biomarker) ‘yanlış  olanlardan’  ayıracak  kabiliyette  bir  ekipman.

SISTINE  ekipmanı, Black Brant IX  roketi  üzerinde  fırlatılacak.  Aracın  gözlem  süres beş  dakika  kadar !  SISTINE, Hubble  Uzay  Teleskobuyla gözlenmesi mümkün  olmayan  dalgaboylarında  ışıma  yapan yıldızları  gözleyebilecek  kabiliyette.  SISTINE’nin  ilk  hedefi,  Kuğu (Cygnus)  takımyıldızı  içinde, 2000 ışıkyılı  uzaklıkta  olan  ve  bir  Beyaz  Cüce’yi  kuşatan  gaz  bulutu NGC 6826.

2020’de  gerçekleştirilecek  ikinci  fırlatmada, 4.37  ışık  yılı  uzaklıktaki  yıldızlar  Alpha  Centauri A  ve ‘B’ incelenecek.

 

Yararlanılan  Kaynak:

http://www.spacedaily.com/reports/Shining_starlight_on_the_search_for_life_999.html

https://wiki2.org/en/SISTINE

%d blogcu bunu beğendi: