Güneş-Dünya benzeri sistem… bulundu (?) ( Star/Exoplanet combo found…similar to the Sun-Earth…!)

Dünya  benzeri öte gezegen Kepler-160 c (temsili)
(Kaynak:  NASA/NOAA; universetoday.com)

Evan  Gough’un universetoday.com’da, 9 Haziran 2020’de  yayımlanan  haberinde,  astronomların Güneş-Dünya  benzeri  bir  yıldız-gezegen  sistemini  belirlediği  duyuruldu.

Bu  sistemin  benzerlik  ölçüsü, yıldızın  Güneşe, gezegenin  de Dünyaya büyüklük  olarak  benzerliği  ve  gezegende  sıvı-su  bulunma  olasılığı.

Bu  araştırmayı  gerçekleştiren  gruptan  Dr. René Heller ( Max Planck Institute; Almanya),  bugüne  kadar  belirlenen Dünya-benzeri  gezegenlerin çoğunluğu Kızıl  Cüce (Red Dwarf)  yıldıların  yörüngelerinde  dolanan  gezegenler  olduğunu  söylemiş. Dolayısıyla,  bunlar  için Güneş-Dünya  benzeri  deme  olanağı  yok.

Kızıl  Cücelerin  yüzey  sıcaklığı 1730  santigrad  derece  kadar  olabilirken, Güneşin  yüzey  sıcaklığı 5420  santigrad  derece  kadar.

Yeni  gezegen yıldız Kepler-160’ın  yörüngesinde  dolanmakta.

Dr. Heller, bir  yıldızın  ‘sıvı-su  barındırabilir’ (habitability  zone)  bölgesinin geçerliliğinin  ‘yıldızın  kalitesine’  de  bağlı  olduğunu  söylemiş.

Kelpler-160, 3140  ışık  yılı  uzaklıkta, Lyra  takımyıldızı  içinde, kütlesi  Güneşin  kütlesinin %90’ı  kadar, çapı  da  Güneşin  çapının 1.12  katı  olan;  yüzey  sıcaklığı  da 5200  santigrad  derece  kadar   (O  gezegende  yaşayanların  geceleri  üzerlerine  bir  ilave  battaniye  daha  almaları  gerekiyor  olmalı !) bir  yıldız.
Bu  yıldızın  Kepler-160 b  ve Kepler-160 c  adı  verilen  iki  gezegeninin  var  olduğu  biliniyordu.  Bu  iki  gezegen  de, Dünyadan  daha  büyük  ve yıldızına  daha  yakından  dolanan, fazlasıyla  sıcak  gezegenler. Kısaca,  üzerinde  yaşam  barındıramayacak  kadar  sıcak… (Bu  gezegenlerde, yumurtalar açık  havada  pişebilse  de,  onları  yiyecek  kimse  yok !)
Araştırmacılar, Kepler-160 c’nin  yörünge  hareketlerindeki  küçük  değişimleri  ölçerek, bu  gezegenin  yakınında  başka  bir (henüz  bilinmeyen) küçük  gezegenin  (Ay’ın ?) daha  mevcut  olabileceğini  ileri  sürdüler.

Hellerin  ekibi, 2019’da, Kepler  Aracının  sağlamış  olduğu  veriyi  analiz  ederek, 17  yeni  öte-gezegenin  belirlenmesini  sağlamışlardı. Kısaca,  bu  konuda  ustalar.

Kepler  Aracı,  gezegenin  yıldızın  önünden  geçmesiyle (transit) gerçekleşen,  ışık  azalmalarını  belirleyen  ve  daha  ziyade  Neptün  gibi  büyük  gezegenlerin  keşfini  sağlayan   bir  araçtı.

Kepler-160 d’nin  keşfi  henüz  doğrulanmadığından  KOI-456.04 (Kepler Object of Interest 456.04) adıyla  kaydedildi.  Bu  gezegenin  yörüngede  dolanma  periyodu 378  gün  olarak  hesaplandı. (Orada  yaşayanlar  yıllık  izinlerini  kullanmak  için  daha  fazla  bekliyor  olmalılar !)

Most of the exoplanets from the Kepler mission are the size of Neptune and in relatively close orbits around their host stars, where temperatures on these planets would be far too hot for liquid surface water (third panel from above). Almost all of the Earth-sized planets known to have potentially Earth-like surface temperatures are in orbit around red dwarf stars, which do not emit visible light but infrared radiation instead (bottom panel).The Earth is in the right distance from the Sun to have surface temperatures required for the existence of liquid water. The newly discovered planet candidate KOI-456.04 and its star Kepler-160 (second panel from above) have great similarities to Earth and Sun (top panel). Image Credit: MPS / René Heller

Yararlanılan  Kaynaklar:

Astronomers Have Found the Star/Exoplanet Combo That’s the Best Twin to the Sun/Earth

%d blogcu bunu beğendi: