Güneş… terkedilmiş bir yıldız…(mı ?) (The Sun’s former companion star…?)

İkili (binary)  yıldız  sistemi (temsili)

(Kaynak: spacedaily.com)

Güneşin  bir  ‘yol  arkadaşı’nın  mevcut  olabileceği  konusu, uzayın, ‘temcit  pilavı’na  dönme  eğiliminde  olan  başka  bir  konusu !  Bu  konu  da,  zaman  zaman,  gündeme  gelmekte…

Spacedaily.com’da, 19  Ağustos 2020’de  yayımlanan  bir  haberde,  Güneşin  oluşum  evresinde  mevcut  olabilecek  bu  ‘arkadaş’ yıldızın,  daha  sonraki  süreçte  Güneşi terketmiş  olabileceği  ileri  sürüldü.

Harvard  Üniversitesinden  araştırmacıların  geliştirdiği  yeni  bir  teoriye  göre (ki,  bu  daha  önce  de  ileri  sürülmüştü),  bir  zamanlar  Güneşin  benzer  kütlede  bir  yol  arkadaşı  (binary  star)mevcuttu. Araştırmacılar, bu  teori  doğrulanırsa, Güneş  sisteminin  dış  sınırı  kabul  edilen Oort  Bulutunun  varoluşunun  daha  kolay  açıklanabileceğini,  ayrıca, halen  aranmakta  olan 9.gezegenin  de, Güneş  sistemi  içinde  doğmuş  olmayıp,yakalanarak, sisteme   sonradan  dahil  olmuş   bir  gezegen  olması  gerektiğini  söylüyor.

Araştırmacılar  Dr. Avi Loeb, Frank B. Baird Jr. (Professor of Science, Harvard)  ve  Amir Siraj’ın (Harvard undergraduate student)  geliştirdiği  teoriye  göre, Güneşin (ve  yol  arkadaşının)  doğduğu yıldız  kümesi (star  cluster) içindeki  yoğun  moleküler  gaz-bulutu,  varlığı  bugünlerde  teorik  olarak  ileri  sürülen,    Oort  Bulutunun  oluşumunu  da  açıklamayı  mümkün  kılmakta.

Oort  Bulutunun  oluşumu  için  en  popüler  teoriye  göre, bu  buzlu-kütlelerden  oluşan  katı  madde-bulutu, Güneş  sisteminin  oluşum  sürecinde, büyük  cisim  oluşumunda  kullanılamayan  ‘artık’ maddeden  ve yakın  çevreden  yakalanan  başka ‘artık’  maddelerden  oluştu.

Büyük kütleli  cisimler,  çevrelerindeki  maddeyi,  gravitasyon  etkisiyle, kendilerine  çekebilirken, bazı  durumlarda uzayın  derinliklerine  fırlatabilir. Oort  Bulutundaki  madde, genelde  bu  ‘fırlatılmış’  maddeden  oluşmakta… Böylece, yıldız  sistemleri  arasında  madde  alışverişi mümkün  olabilmekte.

Araştırmacılar, eğer Oort  Bulutu, Güneşin  yol  arkadaşı  yıldızın  yardımıyla  oluşmuşsa, Güneş  Sisteminin  oluşumu  üzerine  görüşlerin  de  önemli  ölçüde  değişmesi  gerekeceğini  söylüyor. Loeb’un  beyanına  göre,   ikili-yıldızlar (binary) çevrelerindeki  gök  cisimlerini  yakalamada,  tek  yıldıza  kıyasla  çok  daha  başarılı  olacaktır. Loeb,  ayrıca, ‘eğer Ooort  Bulutu  bu süreçte  oluşmuşsa, bu  durum,  Güneşin  ilk  oluşum  sürecinde  bir  yol  arkadaşının  varlığına  işaret  eder’ dedi. Bu  yol  arkadaşı,  daha  sonraki  süreçte, başka  yıldızların  ‘gravitasyonel  cazibe’sine  kapılıp Güneşi  terketmiş. Kısaca,  Güneş  ‘terkedilmiş  bir  yıldız’  olarak  görünmekte…! Gerçi,  Güneş  de, ‘doğduğu  yıldız  kümesini  (birth  cluster) terketmiş’  bir  yıldız. Kısaca,  etme-bulma  dünyası (evreni) …!  (Güneş’in  bu  kadar (5300 C)  kızgın  olması  bu  yüzden  olabilir !)

Araştırmacılar,  Gezegen 9  bir  gün  keşfedilirse,  bunun, ‘Güneşin  bir  yol  arkadaşı  mevcuttu’  teorisini  daha  da  güçlendireceğini  söylüyor. Gezegen 9, Güneşi  terkeden  yol  arkadaşının  geride  bıraktığı  bir  ‘hatıra’  olabilir !

Hele  bir  bulunsun, ‘ elementel-soybağı’nı  belirlemek  zor  olmayacak…

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

https://www.spacedaily.com/reports/The_Sun_May_Have_Started_Its_Life_with_a_Binary_Companion_999.html

(Günün  seçimi)

%d blogcu bunu beğendi: